Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Speaking (trang 30 SGK Tiếng Anh 10 mới)

img

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Speaking (trang 30 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 8| Soạn bài Speaking (trang 30 SGK Tiếng Anh 10 mới)| Tài Liệu Chùa

Go digital (Thế giới kỹ thuật số)

1. Look at some arguments in favour of using electronic devices in learning. Match arguments 1-4 with explanamtions a-d. (Nhìn những lời tranh luận về việc ủng hộ sử dụng thiết bị điện tử trong học tập. Nối các lời tranh luận từ 1-4 với các lời giải thích từ a-l.)

1.d

2.b

3.c

4. a

Bài dịch

1-d: Các thiết bđiện tử giúp cho việc hc tập của tớ dễ dàng hơn và thú vị hơn. Tớ không | thích làm bài tập về nhà nhưng tớ rt thích khi làm nó trên máy tính bảng. Chữ viết của tớ

xấu kinh lắm vì vậy đánh máy thì dễ hơn đối vi tớ và cả giáo viên của tớ bởi vì tớ có thể | thay đổi bất cứ điều gì và giáo viên của tớ có thể đọc được những thứ được viết ra.

2-b: Các thiết bị điện tử khiến cho việc học và dạy nhanh hơn, dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.

Các thiết bị điện tử giúp cho học sinh tra cứu thông tin, ghi chép viết bài và nộp bài cho

giáo viên. Chúng cho phép giáo viên chuẩn bị bài học và chấm bài.

3-c: Học sinh có thể thư gn trong giờ nghgiải lao bằng cách nghe nhạc, nhắn tin, trò chuyện | hay chơi game trên điện thoại thông minh của họ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng 90% người | nghe nhạc trước khi làm luận văn hay làm dự án đều có kết quả tốt hơn.

4-a: Các thiết bị điện tử giúp cho cp sách ca học sinh trở nên nhẹ hơn. Hc sinh có thể thay | thế lượng giấy tờ và sách giáo khoa bằng mt máy tính bảng có thể ghi chép, làm bài tập và

truy cập sách giáo khoa trực tuyến.

2. Work in pairs. Read the arguments and explanations in 1 again. Decide on the two most effective ways of using electronic devices. Explan why. (Làm việc theo cặp. Đọc những tranh luận và lời giải thích trong bài 1. Quyết định 2 cách sử dụng các thiết bị điện tử tốt nhất. Giải thích lí do.)

3. Work in pairs. Discuss how useful electronic devices are in learning, using thearguments in 1. (Làm việc theo cặp. Thảo luận xem các thiết bđiện tử có hữu ích | trong học tập không sử dụng các tranh luận trong bài 1.)

Example: (Ví dụ)

Học sinh A: Tớ nghĩ là các thiết bị điện tử khiến cho việc học dễ dàng hơn và thích thú hơn.

Học sinh B: Chính xác. Các học sinh ghét làm bài tập về nhà có thể thấy vui khi làm nó trên máy tính bảng.

Học sinh A: Và khi họ gõ phím trên máy tính bảng, họ có thể thay đổi hay thêm vào bất cứ khi o họ muốn

 4. Work in goups. Answer the following questions. Note down your partners’ answer and report them to the class. (Làm việc theo nhóm. Trả lời các câu hỏi sau. Ghi lại các câu trả lời của bạn của bạn và tường thuật chúng trước lớp.)

1. Thiết bị điện tử nào bạn ?

2. Bn thường xuyên mang chúng tới trường đến mc nào?

3. Chúng hữu ích như thế nào đối với việc học?

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa