Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Reading (trang 29 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Reading (trang 29 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 8| Soạn bài Reading (trang 29 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

Digital English (Tiếng Anh thời kĩ thuật số)

1. Look at the picture. What are the students doing? What do you think you are going to read about? Nhìn vào tranh. Những học sinh này đang làm gì? Bạn nghĩ bạn sẽ đọc về vấn đề gì?)

 Suggested answer (Câu trlời gợi ý).

I think they are talking about electronic devices which are used for learning English.

2. Match each of the words or phrases with its meaning. (Nối mỗi từ/ cụm từ với ý nghĩa của nó.)

1c

2.d

3.a

4.e

5.f

6. b

3. Quicky read the t Choose the best title for it. (Đọc nhanh bài đọc. Chọn tiêu đề đúng nhất cho nó.)

The best title: b – New ways to Learn English

Bài dịch

Trong thời đại công nghệ, bạn có thể tận dụng những ứng dng mới rất hữu ích cho việc hc tiếng Anh.

Tải các bài học kĩ thuật số miễn phí về và chép chúng vào các thiết bị nghe nhạc xem phim hay các thiết bị di động tương tự là một cách. Sau đó bạn có thể nghe và học ở bất cứ nơi đâu bởi vì những thiết bị này đều mang đi được. | Nhiu thiết bị có những ứng dụng sử dụng công nghệ nhận diện giọng nói. Công nghệ này cho phép sử dụng từ điển điện tử tiếng Anh có phát âm. Bạn có thể thấy các từ trên màn hình và nghe các từ đó. Các thiết bị khác có thể có cả danh sách từ, bài tập, bài kiểm tra và trò chơi. | Cũng có phần mềm giúp bạn nâng cao kĩ năng phát âm. Bạn có thể chọn thực hành với nhiều người nói tiếng Anh bản xứ khác nhau. Một vài phần mềm học tiếng Anh còn có thêm lựa chọn giọng hay giới tính người nói. Phần mềm này có thể được sử dụng bằng các loại phương tiện nghe nhìn khác.

Nhiều thiết bị điện tử di động có thể làm việc như máy thu âm hay máy ảnh. Chúng có thể được dùng để thu âm trực tiếp các bài nói, các bài học, các bài hát tiếng Anh hay phim tiếng Anh bởi vì những bản ghi âm này có thể được sử dụng nhiều lần.

| Công nghệ mới mở ra những cách thức học mới. Hãy chọn mt thiết bị phù hợp với phong cách học của bạn. Điều này sẽ làm cho việc học tiếng Anh trở nên dễ hơn, hiệu quả hơn và thú vị hơn.

4. Read the text again. Answer the following questions. (Đọc lại i viết. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. You can learn digital lessons everywhere.

2. You can see the words on screen and hear them spoken.

3. We can choose to practise with different native English speakers.

4. They can record real-life English speech, lessons, songs or English language films from television or the Internet.

5. Because it will make learning English easier, faster, more effective and more enjoyable.

5. Discuss in pairs/ groups. (Thảo luận theo cặp/ nhóm.)

Hc sinh có thể sử dụng các thiết bị cá nhân để học tiếng Anh như thế nào?

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa