Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project (trang 35 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Project (trang 35 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 8| Soạn bài Project (trang 35 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

1.Your class is going to hold a discussion on the topic Personal electronic devices in class — to use or not to use. To prepare for your groups’s presentation, discuss the following: (Lớp của bạn sắp tổ chức một cuộc thảo luận về chủ đề Có nên sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân trong lớp không. Để chuẩn bị cho bài thuyết trình của bạn, thảo luận các yếu tố sau:)

1. Các lí do cho việc nên/ không nên sử dng các thiết bị điện tử trong lớp.

2. Liệt kê các quy tắc hạn chế việc sử dụng các thiết bị điện từ (Nếu nhóm bạn chọn đồng ý việc sử dng các thiết bị này.)

2. Present your group’s ideas to the class. (Trình bày ý kiến của bạn trước lớp.)

Now YOU CAN (BÂY GIỜ BẠN CÓ THỂ)

– Sử dụng các từ/ cụm từ có liên quan đến các thiết bị điện tử có thể giúp chúng ta học tập.

– Phát âm chính xác tính từ và động từ có 3 âm tiết.

– Hiểu và sử dụng mệnh đề quan hệ hạn định và mệnh đề quan hệ không hạn định.

– Nói về cách thức c thiết bị điện tử có thể giúp chúng ta học tập.

– Viết về các lợi ích của thiết bị điện tử làm công cụ học tập.

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa