Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Listening (trang 31 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Listening (trang 31 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 8| Soạn bài Listening (trang 31 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

Triple “E” at your fingertips (3 chữ E ngay đầu ngón tay bạn)

1. Look at the picture and read the caption below these pictures. What are the students doing? What do you think you are going to listen about? (Nhìn vào tranh và đọc các chú thích dưới các tranh dưới đây. Những học sinh này đang làm gì? Bạn nghĩ bạn sẽ nghe về những gì?)

 Suggested answer (Câu trả lời gợi ý)

They are learning English in the computer room. She is doing homework on the computer.

I think the record will be about learning on computers and electronic devices.

2. Listen to a teacher giving instructions on how to use online English language materials. Decide if the statements are true (T) or false (F). (Nghe một giáo viên đang đưa ra các hướng dẫn về cách sử dụng các tài liệu tiếng Anh trực tuyến. Quyết định hát biểu sau đúng (T) hay sai (F).).

1. F

2. T

3.T

4. F

5.T

Tapescript and translation (Lời ghi âm và bài dịch)

Well, I guess sometimes you may feel disappointed by your bad grades and get tired of things like books, blackboards, cassettes and CD players.

No worries. I’ll show you how to learn English easily and effectively just with your fingertips. Have you heard of Triple “E”? It means Easy Effective English.

How can learning Enlgish be easy but effective? The secret is so simple: Use electronic devices to access and take advantage of online English language materials.

There are many good websites on the Internet. All you need to do is type some key words and click on the search engine button. Instantly, you see hundreds of webpages on the screen and open the ones you like.

Many sites offer exciting lessons, activities and quizzes for English learners of all ages and levels. There are pictures, games and explanations, which are useful for learning vocabulary and grammar.

Do you want to improve your listening, speaking and pronunciation? Practise online with native speakers. Choose the sites where you can record your own voice and listen to yourself. Everything is so fast and convenient. Just one click away.

Obviously, technology has made learning English easy and efficent and increased your chance of success.

Bài dịch

Chà, tôi cho rằng thi thoảng các bạn sẽ cảm thấy thất vọng bởi điểm số của mình và chán nản với những thứ như sách, bảng đen, bằng cát sét và máy nghe đĩa CD.

. Đừng lo lắng. Tôi sẽ chỉ cho các bạn cách học tiếng Anh dễ dàng và hiệu quả chỉ với các đầu ngón tay. Bạn đã bao giờ nghe về 3 chữ “E” chưa? Nó có nghĩa là học tiếng Anh dễ dàng và hiệu quả.

Làm sao mà việc học tiếng Anh có thể dễ dàng nhưng hiệu quả? Bí mật thật đơn giản: Hãy sử dụng các thiết bị điện tử để tiếp cận và tận dụng các tài nguyên tiếng Anh trên mng. | Có nhiều trang web hay trên Internet. Tất cả những gì bạn cần làm là gõ vào từ khóa rồi

Ngay lập tức, bạn sẽ thấy hàng tram trang web trên màn hình và mở những trang bạn thích.

Rất nhiều trang web cho chúng ta các bài học thú vị, các hoạt động và các câu đố dành cho người học tiếng Anh ở mọi lứa tuổi mọi trình độ. Có các tranh ảnh, trò chơi và các lời giải thích, điều này rất hữu ích cho việc học từ vựng và ngữ pháp.

Bạn có muốn nâng cao khả năng nghe, nói phát âm tiếng Anh? Hãy thực hành trực tuyến với những người bản xứ. Hãy chọn website mà bạn có thể thu âm giọng nói của mình và nghe nó. Mọi thứ rất nhanh chóng và tiện lợi. Chỉ với mt cú kích chuột thôi,

| Rõ ràng công nghệ đã khiến cho việc học tiếng Anh trở nên dễ dàng hiệu quả và gia tăng cơ hội thành công của bạn.

3. Listen again and complete the following sentences by writing no more than three words. (Nghe lại và hoàn thành cầu và viết không quá ba từ)

1. easily and effectively

2.access and take

3. learning vocabulary

4.native speakers

5. chance of success

4. Work in groups. Ask and answer the question. (Làm việc theo nhóm. Hi và trả lời câu hỏi.)

What do you think of studying English with modern technology? Explain your opinion.

(Bạn nghĩ gì về việc học tiếng Anh bằng công nghệ hiện đại? Giải thích ý kiến của bạn.)

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa