Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project (trang 25 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Project (trang 25 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 7 | Soạn bài Project (trang 25 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

As part of an education exchange programme, a group of foreign students will visit your school for two months. Your group will have to prepare a presentation for them in which you will describe some aspects of Vietnamese culture. (e.g. The rituals for certain festivals, table manners, typical characteristics of the Vietnamese people…) and some Dos and Don’ts to help them avoid embarrassment during their stay in Viet Nam. (Như một phần trong chương trình trao đổi giáo dục, một nhóm sinh viên ngoại quốc sẽ đến thăm trường bạn khoảng 2 tháng. Nhóm của bạn sẽ phải chuẩn bị một bài thuyết trình trong đó bạn sẽ miêu tả một vài khía cạnh của văn hóa Việt. (Ví dụ: Nghi thức của một vài lễ hội, cách hành xử trên bàn ăn, tính cách đặc trưng của người Việt…) và một số điều nên và không nên làm để tránh cho họ bị lúng túng trong thời gian ở Việt Nam)

Example: (Ví dụ)

Đừng là người khách đầu tiên đến nhà ai đó vào ngày đầu năm trong dịp Tết nếu bạn không được mời. Nhớ mời người khác chia sẻ đồ ăn/ món ăn nhẹ với bạn trước khi ăn thứ gì đó.

| Now YoU CAN (BÂY GIỜ BẠN CÓ THỂ)

– Sử dụng các từ và cụm từ liên quan đến các đặc trưng văn hóa và lối sống.

– Phát âm chính xác từ có 2 âm tiết khác từ loại nhưng có cùng cách viết.

– Sử dụng dạng so sánh hơn và so sánh nhất và mạo từ.

– Hiểu các truyền thống và phong tục liên quan đến tín ngưỡng của người Việt.

– Nói về các phong tục và truyền thống khác nhau của một số quốc gia trong đó có Việt Nam.

– Hiểu các nghi lễ đám cưới trong một cộng đồng ở Mỹ.

– Viết một đoạn văn ngắn miêu tả các tính ch điển hình của nời Việt Nam.

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa