Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Communication and Culture (tr23 – 24 SGK Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Communication and Culture (tr23 – 24 SGK Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 7 | Soạn bài Communication and Culture (tr23 – 24 SGK Anh 10 mới)| Tài Liệu Chùa

Communication

1. Read some information about gift-giving in the UK. Read about each occasion and talk to a partner if you have a similar or different custom in Viet Nam. (Đọc các thông tin về cách tặng quà ở Anh. Đọc về mỗi dp và nói với bạn cùng lớp xem phong tục đó giống hay khác phong tục ở Việt Nam.)

Bài dịch

– Người dân Anh quốc thường được nhận quà o ngày Giáng sinh và ngày sinh nhật của họ. – Vào đêm Giáng sinh (ngày 24 tháng 12), cha mẹ thường bỏ quà dành cho các con vào những

chiếc bít tất Giáng sinh dài và đặt chúng trong phòng ngủ của trẻ khi chúng đang ngủ. Bọn trẻ

tin rằng những món qnày là của ông già Noel, người đi qua ống khói vào nhà. Vào ngày sinh nhật thứ 18, khi họ trưởng thành về mặt pháp luật, họ cũng nhận được một chiếc

chìa khóa bạc như là một món quà biểu tượng cho sự bước vào thế giới người lớn của họ. – Trứng sô cô la thường được tặng cho trẻ em nhân ngày lễ Phc sinh, được tổ chức vào một

| chnhật giữa ngày 22 tháng ba và 25 tháng tư. – Quà tặng phổ biến nhất cho những người mẹ nhân Ngày của mẹ là sô cô la và hoa. Ngày

của mẹ là ngày chủ nhật, và thường rơi vào nửa cuối của tháng ba hay đầu tháng tư. Example 1: (Ví dụ 1)

| Học sinh A: Tớ không nhận được quà nhân ngày Giáng sinh nhưng tớ được nhận tiền

lì xì vào dịp năm mới.

Hc sinh B: Ô thật sao? Tớ nhận được quà vào cả dịp Giáng sinh và năm mới.

Học sinh C: Bạn may mắn quá!

Example 2: (Ví dụ 2)

| Học sinh A: Bạn có tặng quà cho mẹ nhân Ngày của Mẹ không? |

Hc sinh B: Không. Nhưng tớ tặng hoa cho mẹ vào Ngày Phụ nữ.

Học sinh C: Tớ cũng thế.

2. Put the following jumbled-up words and phrases to make questions about giving and receiving presents. Practise asking and answering the questions in pairs. từ và các câu lộn xộn sau để đặt câu hỏi về việc tặng và nhận quà. Tập hỏi và trả lời các câu hỏi theo cặp.)

1. Who do you buy presents for?

2. On what occasions do you buy presents?

3. Which shop do you usually go to when you’re shopping for presents?

4. What’s the most expensive present you’ve given?

5. On what occasions do you receive presents?

6. What presents do you normally get?

7. What is the best present you’ve ever received?

Culture

1. Read the two texts about the American and the Vietnamese ideas of success and answer the questions. (Đọc bài đọc về quan niệm thành công của người Mỹ và người Việt và trả lời các câu hỏi.)

| Bài dịch

– Thành công đối với người Mỹ:

Ý niệm thành công đối với người Mỹ không thay đổi nhiều sau nhiều thế kỉ kể từ khi xuất hiện. Đầu tiên, thành công luôn có nghĩa là cung cấp cho gia đình họ một cuộc sống tươm tất. Thứ hai, về phát triển sự nghiệp, thành công nghĩa là kết thúc sự nghiệp ở vị trí cao hơn và tốt hơn vị trí họ bắt đầu công việc. Đối với một người Mỹ, rõ ràng thành công là kết quả của sự chăm chỉ và dựa vào chính mình.

các

– Thành công đối với người Việt

Đối với nhiều người, ý niệm thành công có sự khác biệt rất lớn. Tuy vậy, người Việt có vài quan niệm chung về thành công cá nhân. Đầu tiên thành công luôn đi kèm với một công việc có địa vị cao với thu nhập tốt. Thứ hai, được kính trọng tại chỗ làm cũng có nga là thành công. Đối với một người Việt, một người thành công là một người có địa vị cao và được hỗ trợ bởi tất cả mọi người liên quan đến công việc của họ.

It means providing their family a decent standard of living and ending their carrer in a higher and more prosperous position than when they began it.

2. A successful person is someone with high status and is supported by all people involved in his job.

Viet Nam: High-status job;  Good income

American: Ending carrer at a higher position than they began; Providing for their family a decent standard of living.

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa