Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Writing (trang 11 – 12 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Writing (trang 11 – 12 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 6 | Soạn bài Writing (trang 11 – 12 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

Working Mothers (Những bà mẹ đi làm)

1. The following text about the advantages of being a working mother is missing the detailed explanations. Put the explanations (a-c) in the yellow box in the appropriate blanks (1-3). (Đoạn văn sau đây nói về những lợi ích của việc một người mẹ đi làm bị thiếu các giải thích chi tiết. Xếp các lời giải thích (a−c) trong ô màu vàng vào chỗ trống.)

1. b

2.c

3.a

Bài dịch:

Lợi ích khi một người mẹ đi làm

Các bà mẹ nên được khuyến khích đi làm các công việc bên ngoài gia đình.

Thứ nhất, các bà mẹ đi làm đóng góp thêm vào thu nhập của gia đình. Họ giúp chồng họ thanh toán các chi phí sinh hoạt và đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của con cái. Cuộc sống ngày càng trở nên đắt đỏ hơn, vì vậy lương của phụ nữ ngày càng trở nên quan trọng đối với thu nhập trong gia đình.

Thứ hai, các bà mẹ đi làm là những nhà giáo dục tốt đối với con cái họ. Những trải nghiệm tại sở làm mở rộng kiến thức của họ và dần dần khiến họ trưởng thành. Thông qua công việc họ khám phá ra điểm mạnh và điểm yếu của họ, họ trở nên hiểu biết hơn và có thể tìm các cách tốt hơn để dy con cái họ.

Cuối cùng, các bà mẹ là những ví dụ tốt cho con cái họ. Khi trẻ thấy cha mẹ chúng phải làm việc vất vả như thế nào để chăm lo cho gia đình và chia sẻ trách nhiệm gia đình chúng sẽ học được những điều đó. Những giá trị gia đình như sự chăm chỉ, trách nhiệm và tình yêu sẽ truyền từ đời này sang đời khác.

Rõ ràng các bà mẹ nên được hỗ trợ để đi làm việc bên ngoài gia đình.

2. Read the text in 1 again. Complete the following outline. (Đọc lại văn bản trong bài 1. Hoàn thành dàn ý sau.)

Bài dịch và bài giải

u chủ đề: Các bà mẹ nên được khuyến khích đi m vic bên ngoài gia đình.

A. Ý kiến ủng hộ 1: Các bà mẹ đi làm để đóng góp vào thu nhập trong gia đình.

Giải thích: 1. Họ gp thanh toán chi phí sinh hoạt đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của các con.

2. Life is getting more and more expensive. (Cuộc sống thì ngày càng đắt đ.)

Ý kiến ủng hộ 2: Các bà mẹ là những nhà giáo dục tốt cho con cái.

Giải thích: 1. Những kinh nghiệm trong công việc mở rộng kiến thức của họ và giúp họ trưởng thành.

2. Through working they discover their strengths and weaknesses, become more knowledgeable and can find good ways to educate their children. (Thông qua công việc họ khám phá ra điểm mạnh và điểm yếu của h, họ trở nên hiểu biết hơn và có thể tìm các cách tt hơn để dạy con cái.)

C. Ý kiến ủng hộ 3: Những bà mẹ đi làm chính là những ví dụ tốt cho con cái họ.

Giải thích:

1. When children see how hard their parents work to support the families and share domestic responsibilities they will learn from them. (Khi trẻ thấy cha mẹ chúng phải làm việc vất vả như thế nào để chăm lo cho gia đình và chia sẻ trách nhiệm gia đình chúng sẽ học được những điều đó từ họ).

2. Những giá trị gia đình như sự chăm chỉ, trách nhiệm và tình yêu sẽ truyền từ đời này sang đời khác

3. Discuss with a partner how the following words are used in the text in 2. (Thảo luận với bạn cùng lớp xem các từ sau được sử dụng như thế nào trong bài 2.)

Suggested answer:

They are used for arranging the ideas in the text and giving conclusion.

First: đầu tiên

Second: thứ hai

Finally: cuối cùng

Clearly: rõ ràng (đưa ra kết luận)

4. Write a similar text about the disadvantages of being a working mother. (Viết một đoạn văn tương tự về điều không thuận lợi của một người mẹ đi làm.)

Bài dịch

Những điều không thuận lợi của một người mẹ đi làm

A. Đóng vai trò truyền thống: việc nội trợ, việc trông coi nhà cửa, làm việc nhà, chăm sóc chồng con, chăm sóc người lớn tuổi.

B. Không có đủ thời gian: đàn ông làm việc trong văn phòng còn phụ nữ làm việc cả trong văn phòng và ở nhà. Sau khi hoàn thành công việc tại Sở, họ phải làm việc nhà, chăm sóc gia đình, không có thời gian để thư giãn.

C. | Kng trở thành một người lao động giỏi được: mệt mỏi vì những việc vặt trong gia đình, không thể tập trung vào công việc một cách hiệu quả được; lo lắng về con cái và việc nội trợ.

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa