Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài LProject (trang 15 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 6 | Soạn bài Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 10 mới)| Tài Liệu Chùa

1. Do a survey. Find out… (Làm một i nghiên cứu. m ra…)

1.Có bao nhiêu nam và nữ có trong lớp và trong trường của bạn?

2. Có bao nhiêu lớp trưởng là nam và bao nhiều lớp trưởng là nữ trong trường bạn?

3. Có bao nhiêu giáo viên là nam và bao nhiêu giáo viên là nữ trong trường bạn?

4. Có bao nhiêu giáo viên văn là nam và bao nhiêu giáo viên văn là nữ trong trường bạn?

5. Có bao nhiêu giáo viên toàn là nam và bao nhiêu giáo viên tn là nữ trong trường bạn?

2. Compare your findings with your partners’. Present the final results with your comments to the class. (So sánh các kết quả của bạn với bạn cùng lớp. Trình bày kết quả cuối cùng kèm theo các bình luận trước lớp.)

| NOW YOU CAN (BÂY GIỜ BẠN CÓ THỂ)

Sử dụng t/ cụm từ liên quan đến bình đẳng giới.

– Phát âm chính xác từ có 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm đầu hay âm thứ 2 trong từ

đơn hay trong một văn bản.

Sử dụng dạng bị động của trợ động từ.

– Trao đổi ý kiến về bình đẳng giới trong giáo dục và sử dụng lao động.

– Viết về những bất lợi về việc trở thành một người mẹ đi làm.

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa