Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Getting Started (trang 6 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Getting Started (trang 6 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 6 | Soạn bài Getting Started (trang 6 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

EQUAL OPPORTUNITIES IN EDUCATION

(CƠ HỘI NGANG BẰNG TRONG GIÁO DỤC)

1. Listen and read. (Nghe và đọc.)

Lan: Chúng ta có thể bắt đầu dự án của lớp về “Cơ hội ngang bằng trong Giáo dục” chưa?

Quang: Được thôi, hãy xem xem thông tin nào chúng ta tìm thấy trong chủ đề này.

Minh: Được thôi, bắt đầu đi Quang.

Quang: Ừ, theo như một báo cáo của Liên hợp quốc, khu vực Hạ Sahara Phi châu chỉ có 82 cô bé so với 100 cậu bé nhập học cấp 2 năm 2010, Tớ cho rằng đây là một ví dụ của việc phân biệt giới tính trong giáo dục.

Lan: Ừ, tớ đồng ý. Không phải tất cả các bé gái đều có thể đi học. Tớ đoán là họ phải nhà để làm việc nhà.

Quang: Chắc chắn là vậy rồi. Ở các vùng quê, các bé gái còn bị ép buộc làm việc ở nhà và ngoài đồng nữa.

Minh: Một số người nói rằng con gái học thua kém các con trai, vì vậy họ không nên được cho đi học.

Quang: Tớ không đồng ý đâu. Tớ nghĩ các bạn nữ học ở trường giỏi hơn các bạn nam và nhiều phụ nữ có bằng đại học hơn nam giới. Chính xác. Ở Việt Nam, sỉ số học sinh nam chỉ nhiều hơn số học sinh nữ một chút ở cả trường cấp một và cấp hai nhưng có nhiều phụ nữ có bằng đại học hơn nam giới.

Minh: Tớ nghĩ là việc phân biệt giới tính trong giao dục bắt đầu từ trong gia đình vì bố mẹ đối xử với con trai và con i có sự khác biệt. Quang: Tớ hoàn toàn đồng ý. Phân biệt giới tính nên bị loại bỏ để mọi người đều có cơ hội bình đẳng trong giáo dục.

 2. Read the conversation again. Decide if the following statements are true (T), false (F) or not give (NG). Tick the correct boxes. (Đọc lại đoạn hội thoại. Quyết định xem những câu sau đúng (T) hay sai (F) hoặc không có thông tin (NG). Đánh dấu vào đúng ô.)

1. T

2 F

3.T

4.NG

5.T

3.Read the conversation again and answer the questions. (Đọc lại đoạn hội thoại và trlời câu hỏi.)

1. The enrolment rate is 82 girls per 100 boys.

2. Because they might be forced to work at home and in the fields.

3. There are more boys than girls in schools in Viet Nam.

4. Women do.

5. Because everyone needs to have equal opportunities in education.

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa