Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Communication and Culture (trang 13 SGK Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Communication and Culture (trang 13 SGK Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 6 | Soạn bài Communication and Culture (trang 13 SGK Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

Communication

Gender equality in Viet Nam (Bình đẳng giới ở Việt Nam)

1. Read the following statements about achievements in addressing gender equality in Viet Nam. Do you want to add any achievements? Tell your partner. (Đọc các câu phát biểu sau về những thành tựu trong việc bình đẳng giới ở Việt Nam. Bạn có muốn thêm vào thành tựu nào không? Kể cho bạn của bạn nghe.)

1. Khoảng cách về giới tính trong giáo dục tiểu học đã bị loại bỏ.

2. Số phụ nữ có bằng đại học cao hơn nam giới mặc dù số nam sinh ở cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở nhiều hơn số nữ sinh một chút.

3. 73% phụ nữ Việt tham gia vào lực lượng lao động, chiếm một trong những tỉ lệ cao nhất thế giới.

2. Work in pairs. Talk about achievements in addressing gender equality in Viet Nam, using the statements in 1. (Làm việc theo cặp. Nói về các thành tựu về bình đẳng giới Việt Nam, sử dụng c câu trong bài 1.)

Example (Ví dụ)

Hc sinh A: | Tớ nghĩ là chính phủ Việt đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong bình

đẳng giới

. Học sinh B: | Tở đồng ý. 73% phụ nữ Việt tham gia vào lực lượng lao động. Chắc chắn

rằng nước ta có một trong những tỉ lệ cao nhất thế giới

Culture

Read the following text about gender equality in the United Kingdom and answer the questions. (Đọc văn bản sau về bình đẳng gii ở Anh và trả lời câu hỏi.)

BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VƯƠNG QUỐC ANH

Bài dịch:

Là một quốc gia có thu nhập cao, Anh quốc đạt được sự tiến bộ lớn trong công tác bình đẳng giới.

Đầu tiên, những cô bé học giỏi hơn các cậu bé ở hầu hết các cấp học. Tại cấp đại học, số phụ nữ tham gia các khóa học chính quy nhiều hơn nam giới. Thêm vào đó, đàn ông và phụ nữ đều cùng đạt được văn bằng xuất sắc với tỉ lệ ngang nhau.

| Thứ hai, theo một cuộc nghiên cứu năm 2012, phụ nữ chiếm tới 47% lực lượng lao động ở Anh. Chỉ có 35% phụ nữ từ độ tuổi 16 đến 64 hiện không đi làm.

| Tuy vậy, Anh quốc vẫn phải đối mặt với các thách thức trong bình đẳng giới. Hàng triệu phụ nữ và bé gái phải đối mặt với bạo lực gia đình hàng năm. Khoảng cách về mức lương chính thức cho nam giới và nữ giới vẫn chênh nhau 10% hầu hết các công việc lương thấp đều dành cho phụ nữ.

Answer the questions:

1. Girls perform better than boys at all levels of education

2.47 percent women do.

3. It has to face domestic violence and unequal salary.

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa