Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Writing (trang 54 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Writing (trang 54 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 10 | Soạn bài Writing (trang 54 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

Let‘s go on an eco tour! (Hãy đi du lch sinh thái!)

1. Look at the travel brochure below and find the different parts. Match the numbered parts | in the brochure with their content. (Nhìn vào tờ bướm du lịch dưới đây và tìm các phần khác nhau. Nối các phần được đánh số trong tờ bướm với nội dung của chúng.)

1. c

2.e

3.d

4.a

5.f

6.b

2. Work in groups. Use the information about the eco tours to Sa Pa or Central highlands in the Speaking section to design a travel brochure. You can add more information and pictures to make your brochure attractive. (Làm việc theo nhóm. Sử dụng thông tin về tour du lịch sinh thái đến Sa Pa hay Tây nguyên trong phần Speaking để thiết kế một tờ bướm du lịch. Bạn có ththêm các thông tin và hình ảnh để làm cho tờ bướm của bạn thêm thu hút.)
3.Show your group’s brochure to other groups. Prepare a brief report to advertise your eco tour. (Trình bày tờ bướm của nhóm bạn trước các nhóm khác. Chuẩn bị một báo cáo ngắn để quảng cáo chuyến du lịch sinh thái của bạn.)

Example: (Ví dụ) .

Tờ bướm du lịch của chúng tôi là về một tour du lịch sinh thái đến khu bảo tồn sinh quyển Cần Giờ. Chuyến đi rời thành phố Hồ Chí Minh lúc 6 giờ sáng và trở về lúc 6 giờ chiều. Chuyến đi không tốn nhiều tiền lắm: Chỉ 400.000 đồng một người. Trong 1 một ngày này, bạn có thể ngắm chim và ngắm cá sấu săn mồi và ngm những con dơi treo mình trên cây. Nhưng bạn cần phải hành xử một cách có trách nhiệm. Bạn nên nói nhỏ trong khi ngắm động vật…

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa