Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Reading (trang 51 – 52 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Reading (trang 51 – 52 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 10 | Soạn bài Reading (trang 51 – 52 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

1.Look at the tourist map of Costa Rica, a country in Central America. Work with a partner. Discuss what tourists can do or see in Costa Rica. (Nn o bản đồ du lịch Costa Rica, mt quốc gia ở Trung Phi. Làm việc với một bạn cùng lớp. Thảo luận điu mà các du khách có thể làm hay xem ở Costa Rica.)
2. Read two opinions about ecotourism. Choose the best title for them. (Đọc 2 ý kiến về du lịch sinh thái. Chọn tiêu đề đúng nhất.)

The best title: Sustainable Ecotourism and Jobs Bài dịch:

| Marco, một nhà môi trường học đến tCosta Rica: |

Ngày nay con người du lịch nhiều hơn xưa. Những lượng lớn khách du lịch đã góp phần vào việc phá hỏng môi trường tự nhiên. Ngày càng nhiều khách sạn được xây dựng trong khi các khu rừng và các bãi biển lại bị phá hủy. Rất nhiều rác thải từ các khách sạn và các phương tiện giao thông được xả vào nước và xả vào không khí. Tôi nghĩ rằng du lịch sinh thái có thể giải quyết vấn đề này bởi nó có tính bền vững và được thực hiện với mục đích tận hưởng thiên nhiên. Mc dù còn tương đối mới, du lịch sinh thái đang phát triển nhanh chóng. Tiền thu được từ du lịch sinh thái được quay trở lại để phục vụ thiên nhiên. Điều này diễn ra như thế o? Chính quyn địa phương sử dụng tiền cho việc bảo tồn các công viên quốc gia và các loại động thực vật được tìm thấy ở đây. Các hướng dẫn viên du lịch và các tờ bướm du lịch giáo dục cho các du khách về việc bảo vệ môi trường. Những du khách tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên mà không gây hại cho môi trường. Họ ở với những người dân địa phương thay vì ở trong khách sạn và tìm hiểu về văn hóa và lối sống của họ.

Pablo, mt nông dân đến từ Costa Rica: Costa Rica là một trong những điểm đến du lịch sinh thái tuyệt vời nhất thế giới. Chúng tôi có những bãi biển đẹp, những khu rừng nhiệt đới rậm rạp, những ngọn núi lửa đầy thú vị và hệ động thực vật hoang dã nhiệt đới. Chính quyền địa phương và các hướng dẫn viên du lịch đều nói rằng du lịch sinh thái rất tốt cho chúng tôi, nhưng sự thực là tôi không biết đó là gì. Nhưng tôi biết rõ rằng khi du khách tới đây, có thêm công việc cho chúng tôi và i có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy vy cũng có những mặt trái. Chúng tôi phải thay đổi phong cách sống. Để tiếp đãi các du khách, chúng tôi phải thay đổi các món ăn thông thường để phù hợp với khẩu vị ca họ hay điều chỉnh các điệu múa và các truyền thống để phù hợp với nhu cầu của khách.

3. Match these words with their meanings. (Nối các từ với ý nghĩa của chúng.)

1, e.

2.c

3.a

4, b

5. d

4. With a partner, make a list of the positive and negative effects of ecotourism according | to the two speakers. (Cùng với một người bạn, làm một danh sách các ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của du lịch sinh thái theo 2 người nói.)

Suggested answer (Câu trả lời gợi ý)

Advantage

Reduce the building of hotels, bars, restaurants…

Decrease waste and pollution

 Create more jobs for local people

Bring more money for conservation

Educate people on sustainable tourism

Disadvantage

Local people have to change their lifestyle

Adapt food and tradition to meet the needs of tourists

5. Who may say these things? Tick (v) the appropriate boxes. (Ai có lẽ nói những điều y? Đánh dấu (V) vào đúng cột.)

1. Pablo

2.Marco

3.Pablo

4. Marco

5. Marco

6.Pablo

7.Marco

6. Do you agree with Marco that ecotourism can truly solve the problem of pollution? Think about what happens to the environment when there are more visitors to a destination. (Bạn có đồng ý với Marco rằng du lịch sinh thái có thể thực sự giải quyết vấn đô nhiễm không? Nghĩ về điều xảy ra với môi trường khi có quá nhiều du khách đến một địa điểm.)

Student’s answer (Học sinh tự trả lời)

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa