Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Getting Started (trang 48 – 49 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Getting Started (trang 48 – 49 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 10 | Soạn bài Getting Started (trang 48 – 49 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

Getting Started

NATURE LOVERS (NHỮNG NGƯỜI YÊU THIÊN NHIÊN)

1. Listen and read. (Nghe và đọc.)

Nhân viên du lịch: Xin chào. Tôi có thể làm gì cho ngài?

Ông Collins: Xin chào. Chúng tôi đang cân nhắc về việc đi du lịch ở Úc.

Nhân viên du lịch: Ngài có muốn tìm hiểu thêm về văn hóa và tự nhiên ở đó không? Hay ngài chỉ muốn đi thư giãn?

Ông Collins: Quang cảnh tự nhiên… cả gia đình chúng tôi đều yêu thiên nhiên.

Nhân viên du lịch: Trong trường hợp này, tôi đề xuất cho ngài một chuyến du lịch sinh thái.

Ông Collins: Du lịch sinh thái? là gì thế nhỉ?

Nhân viên du lịch: À, du lịch sinh thái tức là đi đến những vùng tự nhiên hay sinh thái để ngắm thiên nhiên và học hỏi về môi trường. Du lịch sinh thái cũng góp phần vào phát triển bền vững.

Ông Collins: | Nghe có vẻ thú vị quá. Chúng i có thể làm gì trong một chuyến du lịch sinh thái?

Nhân viên du lịch: Ngài có thể ngắm các loại động vật như cá sấu, rắn, ếch, chim, bướm và các loài động vật hiếm khác. Ngài có thể đi lặn và ngắm san hô.

Ông Collins: Chúng tôi cần bao nhiêu ngày để tham gia hết c hoạt động này?

Nhân viên du lịch: Khoảng 4 ngày. Nếu ngài muốn đi cắm trại ở khu bảo tồn, ngài sẽ cần thêm 3 ngày nữa.

Ông Collins: Ừm… tôi không chắc là chúng tôi có thể xoay được một tuần. Nhưng chúng tôi có thể đặt tour du lịch 7 ngày, mỗi người sẽ hết bao nhu tiền?

Nhân viên du lịch: Khoảng 3000 đô la có bao gồm vé y bay.

Ông Collins: OK, cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Chúng tôi sẽ suy nghĩ về nó và sẽ trở lại vào ngày mai.

Nhân vn du lch: Một điều nữa là… nếu ngài đặt chỗ sớm và trả trước 2 tháng trước ngày khởi hành, ngài sẽ được khuyến mại 2%.

Ông Collins: | Tuyệt quá nh! Cảm ơn vì cho chúng tôi biết điều đó. Tạm biệt.

2. Answer the questions about the conversation. (Trả lời câu hỏi về cuộc hội thoại.)

1.Because Mr and Mrs Collins love nature.

2. It involves travelling to areas of natural or ecological interests to observe wildlife and learn about the environment.

3. We can see different kinds of animals like crocodiles, snakes, frog, birds, butterflies and other rare animals. We can also go scuba-diving and see the coral reefs…

4. About 6.000 dollars.

5.He offers a two percent discount.

3. Find the conditional sentences in the conversation and write them in the space below. (Tìm các câu điều kiện trong đoạn hội thoại và viết chúng xuống dưới đây.)

If you also want to go on a camping safari, you’ll need another three days.

If we could take the seven-day tour, how much would it be per person?

If you book early and pay two months before departure, you’ll get a two percent discount.

4. Work in pairs. Underline the verbs in the conditional sentences in 3. Decide whether they are type 1 or type 2. (Làm việc theo cặp. Gạch chân các động từ trong câu điều kiện i 3. Quyết định xem chúng là câu điều kiện loại 1 hay 2.)

If you also want to go on a camping safari, you’ll need another three days. (Type 1).

if we could take the seven-day tour, how much would it be per person? (Type 2)

If you book early and pay two months before departure, you‘ll get a two percent discount. (Type 1)

 

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa