Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skills (trang 37 SGK Tiếng Anh 10 mới)

img

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Skills (trang 37 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Review 3 (unit6,7,8)| Soạn bài Skills (trang 37 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

READING

1. a. Read the text. (Đọc bài đọc.)

Interactive whiteboard (Bảng tương tác)

i dịch

| Bảng tương tác là một thiết bị điện tử giúp học sinh hứng thú học tiếng Anh hơn. Nó rất hữu ích trong lớp bởi vì nó có thể thu hút học sinh và cung cấp cho họ các cơ hội tương tác. Bạn có thể viết lên chúng bằng một chiếc bút đặc biệt hay thậm chí bằng ngón tay. Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm trình chiếu trên bảng tương tác. Nó rất hữu ích cho các giáo viên dạy ngữ pháp hay từ vựng và lưu chúng lại để sử dụng lần sau. Sau khi các hc sinh hoàn thành bài tập, họ có thể xem câu trả lời đúng trên bảng. Các giáo viên cũng có thể tải các tài liệu như dạng bài điền khuyết, các câu trắc nghiệm hay các trò chơi để học sinh làm trong lớp. Tất cả những điều học sinh cần làm là đi lên bảng và kéo thả câu trả lời vào chỗ trống bằng các ngón tay. Tham gia làm việc trực tiếp ngay trên bảng là điều mà hầu hết mọi học sinh đều thích. Nói tóm lại, một bảng tương tác thì rất hữu ích cho cả giáo viên và học sinh trong lớp.

b.Match the words in A with their definitions in B. (Nối các từ trong cột A với các đnh nghĩa trong cột B.)

1. d

2. a

3.b

4.c

2. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại bài đọc và trả lời các câu hỏi.)

1.It helps students learn English in a more stimulating way.

2. Because it can engage students and provide them with interactive opportunities.

3. Because teachers can use it to make grammar or vocabulary presentations and save them for using again.

4. They can download resources such as gap-fill exercises, multiple-choice quizzes or games.

5. They drag and drop their answers into the gaps with their fingers.

SPEAKING

3. Work in groups. Read about different cus questions below. (Làm việc theo nhóm. Đọc về các phong tục khác nhau ở bốn nước. Sau đó thảo luận các câu hỏi dưới đây.)

Các phong tục khác nhau ở…

Thái Lan: Không bao giờ chạm vào đầu ai ngoại trừ trẻ con.

Indonesia: Không bao giờ chỉ bất cứ thứ gì bằng chân.

Hàn Quốc: Đừng bao giờ đưa cái gì cho một nời lớn tuổi hơn hay một người trên mình bằng một tay.

Mỹ và Canada: Đừng bao giờ đến sớm nếu bạn được mời đến nhà ai đó.

 Các câu hỏi:

1.Văn hóa Việt Nam có theo phong tục nào trong số những phong tục này không?

2. Bạn nghĩ tại sao con người lại có những phong tục này?

3. Phong tục thú vị nào ở Việt Nam hay ở nước khác mà bạn biết?

Student’s answer (Học sinh tự trả lời)

LISTENING

4. Listen to a recording about meeting and greeting customs in some countries around the world. Decide whether the following statements are (T) or false (F). (Nghe bài nói về việc gặp gỡ và các cách chào hỏi ở một số quốc gia trên thế giới. Quyết định xem phát biểu nào là đúng (T) hay sai (F))

1. F

2.T

3.F

4.F

5.T

6.F

Tapescript and translation (Lời ghi âm và bài dịch)

In countries around the world, people meet and greet each other in different ways:

In Finland, people greet each other with a handshake. Close friends and family members often hug and kiss when they meet.

In Japan, people usually bow when greeting each other. When greeting family or friends, a small head bow is used. But when greeting a superior. People are expected to use a deeper longer bow to show respect.

In Korea, when men greet each other, they bow and shake hands. But women do not often shake hands. Like in Viet Nam, when you address someone with his or her full name, the family name comes first, then the first name.

In the United States, when people meet each other for the first time, they shake hands. Hugging and kissing are best left for friends and family members in informal situations. In these cases, men usually kiss women, but men kissing other men is not common.

Bài dịch:

Ở các quốc gia trên thế giới, mọi người gặp gỡ và chào hỏi nhau theo các cách thức khác nhau:

Ở Phần Lan, mọi người chào nhau bằng cách bắt tay. Những người bạn thân thiết và các thành viên trong gia đình thường ôm và hôn nhau khi họ gặp nhau.

Ở Nhật, mọi người thường cúi mình khi chào nhau. Khi chào nhau trong gia đình hoặc giữa | bạn bè thì thường là một cái giật đầu nhẹ. Nhưng khi chào mt người ở địa vị cao hơn, mọi

người thường sử dụng một cái cúi đầu sâu hơn và lâu hơn để thể hiện sự tôn kính.

Ở Hàn Quốc, khi đàn ông gặp nhau, hthường cúi chào và bắt tay nhau. Nhưng phụ nữ thường không bắt tay nhau. Cũng như ở Việt Nam, khi bạn gọi ai đó bằng tên họ đầy đủ, họ sẽ được gọi trước, tên gọi sau.

Ở Mỹ, khi mọi người gặp nhau lần đầu tiên, họ bắt tay nhau. Ôm và hôn tốt hơn nên dành cho những người bạn và các thành viên trong gia đình trong những nh huống không trang trọng. Trong trường hợp này, đàn ông thường hôn phụ nữ nhưng đàn ông hiếm khi hôn đàn ông.

WRITING

5. Write about what customs a visitor to Viet Nam should know. Use the following points or your own ideas. (Viết về các phong tục mà một du khách đến Việt Nam nên biết. Sdụng các điểm sau hoặc ý kiến của riêng bạn.)

Example (Ví dụ).

Khi bạn đến Việt Nam, có một số điều quan trọng bạn nên biết. Ví dụ như khi bạn thăm chùa hay thăm đền, việc chụp ảnh là điều bị cấm.

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa