Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Writing (trang 54 SGK Tiếng Anh 10 mới)

img

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Writing (trang 54 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 5 | Soạn bài Writing (trang 54 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

How good is it?

1. Which of these audio devices do you have or want to have? Discuss with a partner. (Những thiết bị nghe nào bạn đang có hay bạn muốn có? Hãy thảo luận với một người bạn.)
 2. The following text is about earbuds and their three benefits. Below it are the details supporting each benefit. Put the details in the appropriate gaps. (Bài văn sau nói về tai nghe earbuds và 3 lợi ích của nó. Dưới đây là các chi tiết bổ trợ cho mỗi lợi ích. Sắp xếp các chi tiết vào chỗ trống phù hp.)

1. c

2.a

3.b

Bài dịch

Hầu hết người trẻ đều có một tai nghe earbuds khi họ đi ra ngoài. Khi được kết nối với một thiết bị nghe nhạc, xem phim cầm tay hay điện thoại di động, tai nghe có thể giúp bạn nghe nhạc hay bài hc thu âm. Đâu là những lợi ích của nó?

Thứ nhất, một đôi tai nghe earbuds nhỏ gọn nên dễ mang theo. Thứ hai, tai nghe earbuds không tốn nhiều tiền. Chúng không đắt như một bộ loa.

Cuối cùng, bạn có thể sử dụng earbuds để nghe nhạc hay nghe bài học của bạn ở bất cứ đâu, thậm chí là ở nơi công cộng.

a. Chỉ với khoảng 100,000 đồng, bạn có thể mua được một cặp tai nghe. Dĩ nhiên bn có thể

trả nhiều tiền hơn để mua đồ chất lượng cao hơn.

b. Chỉ có mình bạn nghe thấy âm thanh từ thiết bị hay điện thoại di động của bạn. Không ai

bị làm phiền.

c. Tai nghe earbuds không kềnh càng. Bạn có thể bỏ chúng vào cặp hay thậm chí trong i

của bạn.

3.Complete the following outline for the paragraph on earbuds in 2. (Hoàn thành so đô sau về đoạn văn về tai nghe earbud trong bài 2)

a. Topic: The benefits of earbuds

. b. Thesis sentence: Most young people have a pair of earbuds and with them.

c. Supporting idea 1 and further explanation: small, light, portable → put in a bag or pocket.

Supporting idea 2 and further explanation: not costly: with about 100,000 VND.

Supporting idea 3 and further explanation: only you hear the sounds, nobody is disturbed.

4. Choose one invention and write a similar paragraph about its benefits. (Chọn một phát minh và viết một đoạn văn tương tự về li ích của nó.)

Bài dịch

answer (Học sinh tự trả lời)

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa