Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Reading (trang 51 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Reading (trang 51 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 5 | Soạn bài Reading (trang 51 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

WONDERFUL NATURE (THIÊN NHIÊN DIỆU KỲ)

1. What can the animals or the leaves in the pictures do that people can’t? Name some things people have invented to make up for what they can not do. Discuss your ideas with a partner and then read the text. (Điều gì động vật hoặc lá cây trong những bức tranh này có thể làm điều mà con người không thể. Kể ra những thứ mà con người đã sáng tạo ra để bù đắp cho những điều đó. Thảo luận các ý kiến của bạn với một bạn cùng lớp và đọc văn bản.)

Bài dch

Con người thường dùng thế giới tự nhiên làm cảm hứng cho các phát minh của họ. Bằng việc quan sát động vật và thực vật, họ thiết kế các sản phẩm mới để phục vụ con người. Sau đây là một vài ví dụ.

| Các loài động vật có thể làm nhiều thứ mà con nời không thể như là bay hay ở dưới nước trong thời gian dài. Máy bay, cùng với đôi cánh và hình dạng tương tự như của những con chim, là một trong những phát minh vĩ đại nhất lịch sử của chúng ta. Nhờ có máy bay, mọi người có thể di chuyển đường dài trên không. Điều này giúp cho sự phát triển thương mại và du lịch. Tàu ngầm, phương tiện mà có thể di chuyển dưới nước, bắt chước hình dáng một con cá heo. Tàu ngầm rất hữu dụng đối với các nhà khoa học khi tìm hiểu về thế giới dưới biển. | Cây cối xung quanh ta cũng là nguồn ý tưởng phong phú cho các phát minh tuyệt vời. Cửa Sổ kính tự làm sạch và vải sử dụng để làm ô đều được lấy cảm hứng từ lá sen, với khả năng tự làm sạch bụi trong cơn mưa. Một sản phẩm khác là khóa dán Velcro. Loại khóa từ móc và vòng này được phát minh bởi một kĩ sư Thụy Sĩ sau khi quan sát các hạt cây bám dính vào quần áo của ông. Ông làm cho hai mảnh vải dính vào nhau nhờ 1 bề mặt vải có các móc còn bề mặt kia có các vòng. Kể từ đó, khóa Velcro dần trở thành chiếc khóa quen thuộc trên giày, áo khoác, và thậm chí đồ du hành không gian.

Rõ ràng là tự nhiên đã là cảm hứng cho nhiều phát minh và công nghệ. Các nhà khoa học và nhà phát minh đã có gắng bắt chước một số thứ từ thiên nhiên và nỗ lực làm ra các công cụ và thiết bị tốt hơn, bền hơn và an toàn hơn cho cuộc sống.

2. What is the most suitable title of the text. (Tiêu đề nào phù hợp nhất cho bài văn.)

b.Imitating nature

3. Match the words with their meanings. ( Nổi các từ với ý nghĩa của cng.) .

1. b

2.e

3.a

4.c

5.f

6.d

4. Answer the questions about the text. (Trả lời các câu hỏi sau về bài văn.) ,

1.Aeroplane and submarine.

2. Self-cleaning glass window, Velcro and the fabric used to make umbrellas.

3. Because it helps people to travel long distances in the air.

4. The submarine.

5. They have the ability to wash away dirt in the rain.

6.

– aeroplane: it has wings and shape imitating those of bird; one of the greatest inventions in our history

submarine: imitates a dolphin’s shape; useful for scientists

– Velcro: familiar fastener

5. Which of the four inventions mentioned in the text is the best imitation of nature? State your reasons. (4 phát minh nào được đề cập đến trong bài bắt chước thiên nhiên giỏi nhất. Hãy đưa ra lí do của bạn.)

Suggested answer (Câu trả lời gợi ý)

I think the aeroplane is the best imitation of nature. Because it is similar to birds not only in shape but also in the ability of flying.

 

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa