Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 5 | Soạn bài Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

1.Think about an imaginary invention that may be useful to you or other people. Consider these questions: (Nghĩ về một phát minh tưởng tượng có thể hữu ích cho bạn hoặc người khác. Xem xét những câu hỏi sau:

1. What is it used for? (Nó dùng để làm gì?)

2. Who can use it? (Ai có thể sử dụng nó?)

3. Where may it be used? (Nó có thể được sử dụng ở đâu?)

4. Is it expensive? (Nó có đắt không?)

5.Is it easy to use? (Nó có dễ sử dụng không?)

2. Work in groups. Describe your invention to your group members. Which invention is the best in your group? (Làm việc theo nhóm. Miêu tả phát minh của bạn với các thành viên trong nhóm. Phát minh nào hay nhất trong nhóm của bạn?)

Students answer (Học sinh tự trả lời)

3. Your group is going to take part in the contest “Best invention of the Year” organised by your school. To get ready for this contest, design a poster about the best invention from Activity 2. (Nhóm bạn đang tham dự một cuộc thi “Sáng tạo hay nhất năm” được tổ chức bởi trường bạn. Để sẵn sàng cho cuộc thi này, hãy thiết kế một tấm áp phích về phát minh hay nhất từ bài 2.)

NOW YOU CAN (BÂY GIỜ BẠN CÓ THỂ)

– Nói về các phát minh, cách sử dụng và các lợi ích.

– Phát âm danh từ ghép đúng trọng âm

– Miêu tả các đồ vật sử dụng V-ing và V-inf

– Sử dụng thì hiện tại hoàn thành để miêu tả một hành động xảy ra trong quá khứ nhưng có kết quả ở hiện tại.

– Viết về các phát minh

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa