Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Writing (trang 44 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Writing (trang 44 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 4 | Soạn bài Writing (trang 44 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

-Volunteer work (Công việc tình nguyện)

Volunteer teachers needed (Cần giáo viên tình nguyện)

Chúng tôi cần tình nguyện viên có kinh nghiệm, sáng tạo và kiên nhẫn để làm giáo viên tại Trung tâm Từ thiện Happy Mind. Công việc của bạn là giảng dạy Tiếng Việt và Tn cho trẻ tại trung tâm.

Thư ứng tuyển vui lòng gửi đến:

25 phố Bảo Hà, Hà Nội, Việt Nam

1.Read the letter. Why did Quan write it? (Đọc bức thư sau. Tại sao Quân viết nó.)

11 đường Hà Nam

Đống Đa, Hà Nội

27 tháng 2, 2013

Giám đốc,

Trung tâm Tthiện Happy Mind

25 phố Bảo Hà, Hà Nội

Thưa ông, bà,

Tôi viết thư để ứng tuyển vị trí giáo viên tình nguyện tại Trung m Từ thiện Happy Mind. Tôi đã đọc mục quảng cáo trên báo Thanh Niên ngày 22 tháng 2. (Đoạn 1) |

Tôi kinh nghiệm dạy trẻ nhỏ. Thực ra, mùa hè trước, tôi đã có 2 tháng làm giáo viên cho một nhóm học sinh tiểu học trong vùng. Tôi dạy các em ấy Tiếng Việt và Toán. Kết quả học tập của các em tốt hơn rất nhiều sau đó. (Đoạn 2)

 Tôi là người sáng tạo, kiên nhẫn và có tình yêu lớn dành cho trẻ. Tôi có thể gửi ông bà thông thư giới thiệu từ 2 giáo viên và từ 2 phụ huynh hc sinh. (Đoạn 3)

Tôi sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn vào bất cứ ngày nào sau khi tan trường hoặc vào cuối tuần. Nếu đơn ứng tuyển của tôi thành công, tôi có thể bắt đầu công việc từ tháng tới vào buổi chiều hoặc vào ngày cuối tuần. (Đoạn 4)

Tôi rất mong nhận được hồi âm từ ông bà,

Kính thư,

Trần Mạnh Quân

2. Read the letter and answer the questions. (Đọc bức thư và trả lời các câu hỏi.) .

1.He found it in the Youth Newspaper on February 22nd.

2. He taught a group of primary children in his area.

3. He taught them for two months.

4. He is creative, patient and he loves children.

5. He can give 4 references.

6.He can start from next month in the afternoon and at weekends.

3. Read the letter again. Match each paragraph in the letter with its purpose. (Đọc lại: bức thư. Nối mỗi đoạn văn trong thư với mục đích của nó.)

Paragraph 1: b

Paragraph 2: c

Paragraph 3: d

Paragraph 4: a

4. Read the job advertisement. Answer the questions about it. (Đọc quảng cáo công việc. Trả lời các câu hỏi về nó.)

CẦN TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN

Chúng tôi cần tuyển những tình nguyện viên đáng tin cậy, chăm chỉ để làm việc tại Văn phòng tổ chức Từ thiện Heart to Heart. Công việc của bn là tiếp đón khách và nhận quyên góp cho tổ chức.

Đơn ứng tuyển vui lòng gửi tới:

15 phố Hà Thành, Hà Nội, Việt Nam

1.Reliable and hard working.

2. Welcoming guests and receiving donations

Watch out! (Chú ý!)

Giọng văn rất quan trọng trong bài viết. Bạn có thể viết bằng giọng thân mật hoặc giọng trang trọng. Bạn dùng giọng văn nào trong một thư điện tử viết cho bạn mình? Bạn dùng ging văn nào trong một lá đơn xin việc?

4.You would like to volunteer at the Heart to Heart Charity Office. Write a formal letter of 140-160 words applying for the job. Follow the writing plan in 3. (Bạn thích làm tình nguyện tại văn phòng quỹ Từ thiện Heart to Heart. Viết một bức thư từ 140160 từ ứng tuyển vtrí công vic này.)

Suggested answer (Câu trả lời gợi ý)

20 Ho Tung Mau Street

Tu Liem, Ha Noi

29 December, 2015

Director of Heart to Heart Charity Office

Dear Sir/Madam,

I am writing to apply for the position of volunteer at your Heart to Heart Charity Office. I saw the advertisement on our school notice board last Monday.

I have experience of doing office work. Last summer, I had a chance to volunteer at the Happy Mind Charity Centre as a front office worker. There, I received both visiting donors and volunteers.

I am reliable, honest, hard-working, and good at communication. If necessary, I can send you a reference from the Director of the Happy Mind Charity Centre.

I am available for an interview any day after school or at weekedns. If my application is successful, I can start working from next week in the afternoon and at weekends.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Phan Minh Thu

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa