Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Reading (trang 41 SGK Tiếng Anh 10 mới)

img

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Reading (trang 41 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 4 | Soạn bài Reading (trang 41 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

WHY DO PEOPLE VOLUNTEER? (TẠI SAO NGƯỜI TA LÀM TÌNH NGUYỆN?).

1. You are going to read a text about the reasons why people volunteer. Before you read, tick the reasons you think you may find in the text. (Bạn sắp đọc một văn bản về lí do tại sao người ta làm tình nguyện. Trước khi bạn đọc, hãy đánh dấu vào lí do mà bạn nghĩ là bạn có thể tìm được trong bài văn.)

Bài dịch và gợi ý:

2. Read the text and check if your predictions in 1 are coc lại bài văn và kiểm tra xem những dự đoán trong phần 1 của bạn có đúng không.)

Bài dịch

Mọi người làm tình nguyện vì nhiều lý do khác nhau. Một trong những lí do hiển nhiên nhất cho việc tại sao mọi người làm tình nguyện là vì họ tìm thấy thứ gì đó họ đam mê và họ muốn làm điều tốt cho người khác. (1).

_ _. Nhiều người làm tình nguyện nghĩ rằng họ thật may mắn trong cuộc sống và họ muốn trả lại cái gì đó cho xã hội như là một cách cân bằng các cán cân.

Nhiu người chọn lựa làm tình nguyện vì những ích lợi cá nhân mà công việc tình nguyện mang lại cho tính cách của h. (2)

_. Trong hầu hết các trường hợp, các tình nguyện viên cũng trở nên biết quan tâm và ý thức hơn về vấn đề mà thế giới phải đường đầu nhiều người nghĩ rằng họ thật dốt nát hay suy nghĩ hẹp hòi.

| Các công việc tình nguyện cũng là một cách hay để có kinh nghiệm ở nhiều nh vực khác nhau. (3).

Tình nguyện là một cách hay khi bỏ chút thời gian để có được những kĩ năng quý báu hoặc dành cho công việc, hoặc dành cho cuc sống. | Công việc tình nguyện thường có thể đưa tới một công việc được trả lương. Các tình nguyện viên có thể thử một lĩnh vực để xem nó có phù hợp với họ không và để cho thấy họ hết lòng với công việc đến mức họ làm việc không cần lương với hy vọng rằng nó có thể mang đến một công việc được trả lương (4)

3. Read the text. Complete the text by matching sentences a-e with gaps 1-4. There is one extra sentence you do not need. (Đọc bài văn sau. Hoàn thành văn bản bằng việc nối c câu từ ae với các khoảng trống từ 1 đến 4. Có một câu thừa.)

1.d

2. a

3.b

4.c

 4. Look at the highlighted word in the text and choose the correct meaning. (Nhìn vào các từ được tô sáng trong đoạn văn và chọn nghĩa đúng.)

1. A

2.B

3.C

4.B

5.A

5. In pairs, discuss the following statements. (Làm theo cặp, thảo luận các cầu phát biu sau)

Không cần làm tình nguyện vì rất ít người có thể được hưởng lợi từ công việc tình nguyện.

Cách tt nhất để làm tình nguyện là cho tiền người ta khi hcần nó.

Students answer (Học sinh tự trả lời)

 

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa