Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project (trang 47 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Project (trang 47 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 4 | Soạn bài Project (trang 47 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

– Find someone/ a place in your community that needs help. (Tìm một ai đó, một nơi nào đó trong vùng bạn cần sự trợ giúp.)

– What are the problems of this person/ this place? (Đâu là những vấn đề của người này nơi này?)

– What do you think you can do to help? Make a plan. (Bạn nghĩ bạn có thể làm gì để giúp đỡ? Hãy lập một kế hoạch.)

– Present your ideas to the whole class. (Trình bày ý tưởng trước cả lớp.)

NOW YOU CAN (BÂY GIỜ BẠN CÓ THỂ)

Sử dụng các từ và cụm từ về công việc tình nguyện và sự phát triển cộng đồng.

– Sử dụng quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn để nói về các trải nghiệm trong quá khứ.

– Hiểu các lí do phbiến tại sao mọi người làm công việc tình nguyện

– Viết một thư xin việc làm công việc tình nguyện

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa