Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Looking Back (trang 46 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Looking Back (trang 46 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 4 | Soạn bài Looking Back (trang 46 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

PRONUNCIATION

1.Listen and circle the words your hear in the sentences. (Nghe và khoanh tròn các từ bạn nghe thấy trong câu.)

1. ant

2. mend

3. rink

4.stink

5.lent

6. spent

VOCABULARY

Choose the words from the box to complete the following sentences. (Chọn các từ trong khung để hoàn thành các câu sau.)

1.meaningless

2. excited

3. meaningful

4.interesting

5.donate

6.disadvantaged

GRAMMAR

1. Write the sentences. Use the past simple or the past continuous form of the verbs. (Viết các câu. Sdụng thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn của động từ.)

1. The telephone rang while we were having dinner.

2. I was waiting at the bus stop when I received his text message.

3. It started to rain while we were walking home from school.

4. Were you listening when the teacher called your name?

5.He was walking along the corridor and he saw a job advertisement on the notice board.

2. Read the text about Tilly Smith and put the verb in brackets in the past simple or the past continuous. (Đọc văn bản về Tilly Smith và cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khi

1. was having

2. realised

3.was sitting

4. recognised

5. wanted

6.was happening

7. told

8.ran

9. was

10.didn’t kill

Bài dịch

TỪ MỘT BÀI HỌC ĐỊA LÍ ĐẾN TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ

Tilly Smith sinh năm 1994. Cô đến từ Surrey, Anh. Ở trường, cô rất yêu thích các giờ học Địa lí. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, Tilly đi du lịch với gia đình ở Thái Lan và cô nhận ra rằng môn Địa lí không chỉ thú vị mà còn còn thể cứu sống con người.

Trong khi Tilly đang ngồi ở bãi biển Maikhao ở Phuket, Thái Lan, nước biển đột nhiên rút xuống khỏi bờ biển. Tilly nhận ra dấu hiệu của ng thần bởi 2 tuần trước kì nghỉ, cô có học về sóng thần trong giờ học Địa lí từ giáo viên ở trường. Tilly muốn rời khỏi bãi biển nhanh chóng vì cô biết điều gì đang xảy ra, nhưng mọi người trên bãi biển dường như không quan tâm. Cô rt lo lắng và bảo cha mẹ cô về điều đó ngay lập tức.

Khi cha Tilly cảnh báo mọi người trên biển và nhân viên trong khách sạn nơi họ đang ở về nguy cơ sóng thần, cô chạy đến một nơi an toàn với mẹ và chị. Cơn sóng thần là thảm họa tồi tệ đối với hàng ngàn người nhưng nó không giết chết ai trên bãi bin Maikhao nhờ có Tilly.

3. Read the text again and answer the following quest (Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi sau.)

1. She was an English student.

2. She was interested in Geography.

3. There was a tsunami.

4. She warned people about a possible tsunami.

5.Yes, I do/ No, I don’t

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa