Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project (trang 35 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Project (trang 35 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 3 | Soạn bài Project (trang 35 SGK Tiếng Anh 10 mới)  | Tài Liệu Chùa

Research a song of Quan Ho singing or a Dangdut song. Think about the following questions. (Tìm hiểu về một bài quan họ hoặc một i t Dangdut. Suy nghĩ về các câu hỏi sau.)

– Nó xuất phát từ đâu?

– Nó nổi tiếng bao lâu rồi?

– Những ảnh hưởng của nó là gì?

– Bạn có thích không?

Trình bày kết quả của bạn trước lớp.

Now YOU CAN (BÂY GIỜ BẠN CÓ THỂ)

– Viết các câu ghép – Sử dng động từ nguyên thể có “to” và động từ nguyên thể không có to sau một số động từ. Hỏi và trả lời về các câu hỏi chương trình ti vi.

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa