Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Listening (trang 31 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Listening (trang 31 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 3 | Soạn bài Listening (trang 31 SGK Tiếng Anh 10 mới)  | Tài Liệu Chùa

Inspirational music (Âm nhạc truyền cảm hứng)

1. Do you know these artists? What are their names? (Bạn có biết những nghệ sỹ này không? Tên của họ là gì?)

Student’s answer (Học sinh tự trả lời)

2. Listen to the following song excerpt. Tell your partner what you thought about, and how you felt while you were listening to it. (Nghe đoạn trích của các bài hát sau. Nói cho | bạn cùng nhóm điều bạn đã suy nghĩ, cảm nhận của bạn khi bạn nghe ca khúc đó.)

– Suggested answer (Câu trả lời gợi ý)

I thought of Van Cao and his songs.

While I was listening to the song “Tien Quan Ca”, I felt enthusiastic and proud of my country.

3. Now, listen to the conversation between Anna and Nam. What are the speakers talking about? Circle the best answer. (Bây giờ, nghe đoạn hội thoại giữa Anna và Nam. Những người nói chuyện đang nói về gì? Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất.)

Favourite songs

Tapescript and Translation (Lời ghi âm và bài dịch)

Anna: What are you listening to, Nam?

Nam: “I have a dream” by ABBA.

Anna: Can you sing the song?

Nam: Sure. Most Vietnamese teenagers can sing it.

Anna: Really? How nice! What is your favourite kind of music, Nam?

Nam: Inspirational.

Anna: Could you give me the names of some inspirational songs you like?

Nam: “Tien Quan Ca” by Van Cao, “Noi Vong Tay Lon” by Trinh Cong Son, “Circle of life” by Elton John and Tim Rice, and “We are the World” by Michael Jackson and Lionel Richie.

Anna: Why do you like these songs? Nam: Because they inspire me, and I can learn lessons about things such as patriotism, charity, hope, and love.

Anna: Incredible! It seems you know a lot of English songs.

Nam: Thank you. How about you? What are your favourite types of music?

Anna: Well, like most American teenagers, I like hip-hop or rap.

Bài dịch:

Anna: Cậu đang nghe gì vậy Nam?

Nam: Bài “I have a dream” của ABBA.

Anna: Cậu có thể hát bài đó không?

Nam: Chắc chắn rồi. Hầu hết thanh thiếu niên Việt Nam đều có thể hát.

Anna: Thật không? Thật tuyệt vời! Cậu thích thể loại nhạc nào nhất vậy Nam?

Nam: Những bài hát truyền cảm hứng.

Anna: Cậu có thể kể tên vài bài hát truyền cảm hứng mà cậu thích không?

Nam: Bài “Tiến Quân Ca” của Văn Cao, bài “Nối Vòng Tay Lớn” của Trịnh Công Sơn, bài “Circle of Life” của Elton John and Tim Rice và bài “We are the World” của Michael Jackson and Lionel Richie.

Anna: Tại sao cậu lại thích những bài đó?

Nam: Bởi vì những bài hát đó truyền cảm hứng cho tớ, và tớ có thể học được nhiều bài hc về lòng yêu ớc, lòng nhân ái, niềm hi vọng và tình yêu.

Anna: Thật đáng kinh ngạc! Có vẻ cậu biết rất nhiều bài hát tiếng Anh.

Nam: Cảm ơn. Còn cậu thì sao? Cậu thích thể loại nhạc nào nhất?

Anna A, như hầu hết thanh thiếu niên Mỹ, tớ thích nhạc hip-hop hoặc nhạc rap.

4.Listen to the recording again. Give short answers to the following questions. (Nghe lại bài nghe. Trả lời ngắn gọn cho các câu hỏi.)

1. “I have a dream”

2. Inspirational music

3. Because they inspire him and he can learn about peace, charity, hope and love.

4.Hip hop or rap music

5. Work with a partner. Tell him/her about your favourite music. Give reasons. (Làm việc với bạn của bạn. Bảo cậu/ cô ấy về bản nhạc ưa thích của bạn. Đưa ra lí do.)

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa