Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Speaking (trang 20 SGK Tiếng Anh 10 mới)

img

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Speaking (trang 20 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 2 | Soạn bài Speaking (trang 20 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

1.Which of the following habits are good and which are bad for you? (Những thói quen nào sau đây tốt và thói quen nào xấu đối với bạn.)

2.Work in pairs or groups and discuss why some of the habits above are good for you and why some are bad for you. (Làm việc theo cặp hay theo nhóm và thảo luận tại sao một vài thói quen này lại tốt và tại sao một số lại xấu đối với bạn.)

– Sử dụng các câu sau làm mẫu:

+ “Tớ nghĩ là thức khuya thì không tốt vì nó khiến tớ mệt mỏi vào sáng hôm sau”

+ “Tớ nghĩ không bao giờ bỏ cuộc là một thói quen tốt bởi vì nó mang lại cho bạn thêm quyết

tâm nghị lực.

Suggested answer

I think watching TV all day is bad because it makes us lazy. .

– I think doing regular exercise is good because it helps us stay healthy.

– I think saving money is good because it helps us have money for unexpected event in the future.

3.Look at the following text and read the advice. Do you think you could follow it? Why or why not? (Nhìn vào bài đọc sau và đọc lời khuyên. Bạn có nghĩ bạn có thể thc hiện nó không? Tại sao có hoặc tại sao không?)

Bài dịch:

Mặt tốt của những thói quen xấu là bạn thể loại b

* Sau đây là 5 mẹo để loại bỏ những thói quen xấu và thay thế chúng bằng những thói quen tốt hơn:

1.Lên danh sách

Viết ra tất cả các thói quen xấu của bạn. Tiếp theo, viết một danh sách khác có các thói

quen tốt mà bạn có thể thay thế các thói quen xấu này.

2. Bắt đầu thói quen hàng ngày.

Các thói quen hình thành dựa trên các điều bạn làm hàng ngày, vì vậy thay đổi các công việc hàng ngày mt ct có thể giúp bạn loại bỏ các thói quen xấu.

3. Giả vờ như thói quen đó thuc về một người khác!.

Chúng ta chỉ giỏi đưa ra lời khuyên chứ không giỏi tiếp nhận nó.

4.Tiếp xúc với những người đã từng loại bỏ thói quen tương tự.

Trò chuyện với người đã thành công trong việc loi bỏ thói quen xấu. Họ sẽ tạo động lực cho các ti quen tốt trong bạn.

5.Nghĩ về cảm nhận của bạn khi đã loại bỏ được thói quen xấu.

Tưởng tượng những lợi ích bạn đạt được khi bạn loại bỏ các thói quen xu đó.

Chúc may mắn!

Suggested answers

I think I could follow it because it’s not so difficult and it brings me a lot of benefits. (Tôi nghĩ tôi có thể thực hiện nó bởi vì nó không quá khó và nó có thể mang lại cho tôi nhiều lợi ích.)

Watch out! (Chú ý!)

“To kick a habit” là một thành ngữ. Bạn có biết nó có nghĩa gì không?

4.Work in pairs or groups to choose one bad habit. Make a list of Dos and Don’ts in order to kick that habit. Share the list with others and report to the class. (Làm việc theo, cặp hoặc theo nhóm để chọn ra một thói quen xấu. Tạo một danh sách việc nên làm và việc không nên làm để loại bỏ thói quen xấu đó. Chia sẻ danh sách với bạn bè thuyết trình trước lớp.)

Example: (Ví dụ)

How to kick “Staying up late” (Làn thế nào để loại bỏ thói quen “Thc khuya”)


 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa