Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Reading (trang 19 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Reading (trang 19 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 2 | Soạn bài Reading (trang 19 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

ACUPUNCTURE (CHÂM CỨU)

1.Look at the picture, do you know anything about acupuncture? (Nhìn vào tranh, bạn có biết gì về thuật châm cứu không?)

Suggested answers

Acupuncture is a form of alternative medicine and a key component of traditional Chinese medicine involving thin needles inserted into the body at acupoints. It can be associated with

the application of heat, pressure, or laser light to these same points.

(Châm cứu là một dạng điều trị vật lý trị liệu và là một phần quan trọng của y học cổ truyền Trung Quốc. Thuật y sử dụng những y kim mỏng châm lên các điểm huyệt trên cơ thể. Nó có thể được kết hợp với việc sử dụng nhiệt, lực, ánh sáng laze lên cùng các huyệt được châm cứu.)

2.Read the passage below. In pairs, or groups, choose the three most interesting things you learnt about acupuncture from the passage and report to the class. (Dọc đoan văn dưới đây. Làm việc theo cặp hay theo nhóm, chọn 3 điều thú vị nhất mà bạn biết về thuật châm cứu trong đoạn văn và trình bày trước lớp.)

Bài dịch:

Châm cứu là một trong những phương pháp điều trị y học cổ nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc từ Trung Quốc cách đây hơn 2500 năm. Việc châm cứu bắt nguồn từ ý tưởng làm hài hòa cơ thể con người với thế giới xung quanh và cân bằng âm dương. Mặc dù còn nhiều nghi vấn, châm cứu có vẻ hiệu quả. Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng châm cứu có thể giảm đau và điều trị các vấn đề từ đơn giản đến phức tạp.

Châm cứu là kĩ thuật dùng các cây kim nhỏ, mỏng như sợi tóc châm vào các huyệt khác nhau trên cơ thể. Kích thích vào các huyệt này được tin rằng có thể tăng khả năng lành bệnh tư nhiên và nâng cao các chức năng của cơ thể. Trước kia, có 365 điểm huyệt nhưng ngày nay các điểm huyệt được biết đến đã tăng lên hơn 2000.

Châm cứu rất an toàn khi chúng ta áp dụng một cách thận trọng. Tác dụng phụ thường thấy nhất của châm cứu là đau, chảy máu nhẹ hay không thoải mái. Một số người có thể có cảm giác mệt mỏi sau khi điều trị. Cũng cần phải thận trọng không làm tổn thương các bộ phận trên cơ thể.

Mặc dù về cơ bản là an toàn, không phải ai cũng có thể dùng phương pháp châm cứu được. Những người có vấn đề liên quan đến chảy máu hay dùng thuốc liên quan đến máu không nên dùng phương pháp này. Những người có các thiết bị y học điện tử bên trong cơ thể cũng được khuyến cáo không dùng phương pháp này.

Ngày nay, nhiều người sử dụng châm cứu như mt phương pháp đáng tin cậy thay thế cho y học hiện đại. Theo như một nghiên cứu ở Mỹ năm 2002 (nghiên cứu đáng tin cậy nhất cho đến thời điểm hiện tại) khoảng 8.2 triệu người Mỹ trưởng thành đã thử châm cứu. Theo dự đoán, con số này sẽ ngày càng tăng lên.

Suggested answer (Câu trả lời gợi ý)

3 most interesting things about acupuncture (3 điều thú vị nhất về thut châm cứu)

– It can ease pain and treat from simple to complicated ailments.

– It’s safe.

– It can promote the body’s natural healing capabilities and enhance its functions.

3.Read the text quickly and find words which are closest in meaning to the following. (Đọc nhanh bài đọc và tìm các từ gần nghĩa nhất cho các từ sau.)

diseases = ailments

stop = ease

pressure points = acupoints

care = precautions

choice = use

cure = heal

proof = evidence

enhance = increase

4.Read the text again and answer the following questions. (Đọc lại bài lọc trả lời các câu hỏi sau đây.)

It is rooted in the idea of promoting harmony between humans and the world around them and the balance between yin and yang.

Because scientific studies offer evidence that it can ease pain and treat from simple to complicated ailments.

There are 2000 acupoints.

They are soreness, slight bleeding or discomfort.

People who have bleeding problems or are taking blood related medicine or people

having electronic medical devices inside their bodies.

Because acupuncture is safe.

5.Do you know any other alternative therapies like yoga, acupressure, head massage or aromatherapy? Work in pairs or groups to share information and then report to the class. (Bạn có biết phương pháp vật lý trị liệu nào khác như yoga, châm cứu, mát-xa đâu hay dùng hương liệu không? Làm việc theo cặp hay theo nhóm để chia sẻ thông  in và sau đó trình bày trước lớp.)

Students answer (Học sinh tự trả lời)

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa