Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Looking Back (trang 24 – 25 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Looking Back (trang 24 – 25 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 2 | Soạn bài Looking Back (trang 24 – 25 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

PRONUNCIATION

Listen and repeat the following sentences. (Nghe và lặp lại các câu sau.)

1.The prince plays a prime role in producing the special food. (Hoàng tử đóng vai trò

chính trong việc làm ra món đặc sản.)

2. Alice glances through the window and prays for magic. (Alice nhìn qua cửa sổ và  nguyện cầu một phép thuật.)

3.The Grimm brothers’ fairy tales have their grounding in the fairy world. (Truyện cổ tích

của anh em nhà Grim lấy bối cảnh trong thế giới thần tiên.)

4.The growth of the grass in the ground is carefully monitored. (Sự phát triển của cây cỏ

trên mặt đất được kiểm soát kĩ lưỡng.)

VOCABULARY

Complete the following sentences with a word or phrase about the body. (Hoàn thành các câu sau bằng một từ hay một cụm tvề cơ thể.)

1.nervous system .

2.heart

3.digestive

4.skeletal

5.respiratory system

6.digestive system

7.nervous

GRAMMAR

Underline the word in italics that best completes the sentence. (Gạch chân các từ in nghiêng để hoàn thành câu.)

1.will become

2.are broken down and converted

3.is going to

4.are stimulated

5.is used

6.doesn’t go

7.are supported by

8.is going to rain

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa