Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Listening (trang 21 SGK Tiếng Anh 10 mới)

img

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Listening (trang 21 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 2 | Soạn bài Listening (trang 21 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

THE FOOD PYRAMID (THÁP DINH DƯỠNG)

1.What do you usually have for lunch or dinner? Do you care about the nutritional value of the things you eat? (Bạn thường ăn gì vào bữa ta hay bữa tối. Bạn có quan tâm đến giá trị dinh dưỡng những đồ bạn ăn không?)

Suggested answer

I usually have egg, meat, fish, peas, cabbage and tofu. (Tôi thường ăn trứng, thịt, cá, đậu, bắp cải và đậu phụ.).

I don’t care too much about the nutritional value of the things I eat. (Tôi không quan tâm | lắm đến giá trị dinh dưỡng của những thứ tôi ăn.)

2.Look at the picture below. What do you think the listening is about? (Nhìn vào bức tranh dưới đây. Bạn nghĩ bài nghe nói về chủ đ?)

Suggested answer

I think the listening is about the nutritional value of food and what we should eat to have a

healthy body,

3.Listen to the recording and decide if the following statements are true (T) or false (F). (Nghe bài thu âm và quyết định xem những câu sau đúng (T) hay sai (F). )

1.F

2.T

3.F

4.T

5.F

Tapescript and translation

The healthy Eating Pyramid is a simple, reliable guide to choosing a healthy diet. Its foundation is daily exercise and weight control, since these two related elements strongly influence your chances of staying healthy. The Healthy Eating Pyramid builds from there, showing that you should eat more foods from the bottom part of the pyramid (vegetables, whole grains) and fewer from the top (red meat, refined grains, potatoes, sugary drinks, and salt.)

When it’s dining time, fill half your plate with vegetables, the more varied the better, and fruits. Save a quarter of your plate for whole grains, Fish, poultry, beans, or nuts, can make up the rest. Healthy oils like olive and canola are advised in cooking, on salad, and at the table. Complete your meal with a cup of water, or if you like, tea or coffee with little or no sugar.

ctive is half of the secret to weight control, the other half is a healthy diet that meets your calorie needs – so be sure you choose a plate that is not too large.

Bài dịch:

Tháp Dinh dưỡng là một hướng dẫn đơn giản và đáng tin cậy trong việc chọn một chế độ ăn tốt cho sức khỏe. Nền tảng của nó là tập thể dục hàng ngày và kiểm soát cân nặng, vì hai yếu tố này liên quan chặt chẽ và ảnh hưởng lớn đến việc duy trì sức khỏe của bạn. Tháp Dinh dưỡng xây dựng dựa trên điều đó, nó chỉ ra rằng bạn nên ăn nhiều thực phẩm ở phần đáy của kim tự tháp (các loại rau và các loại hạt) và ăn ít hơn ở phần đỉnh (gồm có thịt, các loại hạt tinh chế, khoai tây, các đồ uống có đường và muối.) | Trong bữa ăn, hãy dành một nửa đĩa dành cho rau và hoa quả, càng nhiều loại rau càng tốt. Dành một phần tư đĩa cho các loại hạt. Cá, gia cầm, đậu, quả hạch có thể chiếm nốt phần còn lại. Các loại dầu ăn tốt cho sức khỏe như dầu ô liu hay dầu ca-nô-la được khuyên dùng cho việc nu ăn, cho món salát và trong bữa ăn. Kết thúc ba ăn của bạn với một ly nước hoặc một ly trà, một ly cà phê ít hoặc không đường nếu bạn thích. Luôn năng động là một phần bí quyết cho việc kiểm soát cân nặng, phần còn lại là chế độ ăn uống lành mạnh cung cấp lượng ca lo bạn cần. vậy hãy chọn cho mình một đĩa thức ăn không quá lớn.

4.Listen again, divide the plate into sections and label which food should be in each section. (Nghe lại, chia chiếc đĩa thành các phần và ghi tên thực phẩm vào từng phần cho phù hợp.)

 

5.Write some sentences to describe the plate you have just made in 4. (Viết vài câu miêu tả chiếc đĩa bạn đã làm ở bài 4.).

– Half of the dish is for vegetables. The more vegetables you eat, the better you are. (Một nửa đĩa là các loại rau. Bạn càng ăn nhiều rau, càng tốt cho cơ thể bạn.)

A quarter of the dish is for grains. (Mt phần tư đĩa dành cho các loại hạt.)

– And the last quarter of the dish is for fish, poultry, beans and nuts. (Một phần tư đĩa còn lại nh cho cá, gà, đậu và quả hạch.)

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa