Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Communication and Culture (trang 23 SGK Anh 10 mới)

img

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Communication and Culture (trang 23 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 2 | Soạn bài Communication and Culture (trang 23 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

Communication (Giao tiếp)

Discussion (Thảo luận)

1.Look at the pictures. Which parts/ systems of the body does each activity possibly benefit? (Nhìn vào các tranh sau đây. Phần nào/ hệ o trong cơ thể mà mỗi hoạt động có thể có ích?)

Student’s answer (Học sinh tự trả lời)

2. In pairs or groups, discuss the activities in the pictures and say why they are healthy.
(Theo cặp hoặc theo nhóm, thảo luận các hoạt động trong tranh và nói xem tại sao chúng lại tốt cho sức khe.)

Students answer (Học sinh tự trả lời)

3. Work in pairs or goups, choose a system of the body and make a list of all the possible
activities that are good for it. (Làm việc theo cặp hoặc theo nhóm, chọn một hệ trong thể và làm một danh sách các hoạt động tốt cho hệ đó.)

Students answer (Học sinh tự trả lời)

Culture

1.Read about some traditional health beliefs and practices in Viet Nam and Indonesia. (Doc về các niềm tin và các hoạt động chăm sóc sức khỏe truyền thống ở Việt Nam và Indonesia.)

i dịch

VIỆT NAM

– Bệnh tật sinh ra khi mất cân bằng  giữa 2 yếu tố âm dương.

– Các loại thảo dược và các cách trị

bệnh dân gian được dùng để trị bệnh.

– Mục đích là giữ cân bằng âm dương.

– Trước kia mọi người cho là không

hiệu quả nhưng những bằng chứng gần đây lại cho thấy kết quả tích cực.

 

INDONESIA

– Bệnh tật sinh ra do tự nhiên hoc

do cá nhân.

Các phương pháp điều trị truyền

thống, thảo dược và vật lý trị liệu

được dùng để trị bệnh.

– Mục tiêu là cho cơ thể khôi phục

lại bình thường và thoải mái.

– Hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, chi phí

hợp lí và đặc biệt người nghèo có thể tiếp cận.

2.With a partner, discuss the similarities and differences in health beliefs and practices
between the two countries. (Cùng với một người bạn, thảo luận những điểm giống điểm khác trong niềm tin và các hoạt động về sức khỏe giữa 2 quốc gia.)

3. Do you know any traditional therapy (treatment without medicine)? If yes, please
share the basic idea of that therapy. (Bạn có biết phương pháp trị liệu truyền thống (Phương pháp trị liệu không cần thuốc nào không?). Nếu có, vui lòng chia sẻ các thông tin cơ bản về phương pháp trị liệu đó.)

Suggested answer (Câu trả lời gợi ý)

Yoga

Yoga is the combinations of body and spirit between man and the universe, personal consciousness with the one of universe, the visible and the invisible, the finite and the infinite. (Yoga là sự kết hợp giữa cơ thể và tinh thần giữa con người và vũ trụ, giữa nhận thức cá nhân nhận thức của vũ trụ, giữa cái hữu hình và cái vô hình, giữa cái hữu hạn và cái vô hạn.)

The process of treating disease with Yoga must adjust all three issues: (Phương pháp trị bệnh bằng yo-ga hơn điều chỉnh 3 vấn đề sau:)

Diet (Chế độ ăn uống)

Suitable postures exercise (Các tư thế tập thể dục thích hợp)

Meditation, proper thinking of issues relating to personal life. (Thiền, suy nghĩ đúng đắn về các vấn đề liên quan đến cuộc sống cá nhân.)

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa