Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Writing (trang 12 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Writing (trang 12 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 1 | Soạn bài Writing (trang 12 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

“MANY HANDS MAKE LIGHT WORK.” (NHIỀU NGƯỜI GIÚP ĐỠ LÀM CÔNG VIỆC NHANH HƠN)

1. Work in pairs Discuss the meaning of the saying above. Do you agree with it? How does this saying apply to doing housework in the family? (Làm việc theo cặp. Thảo luận nghĩa của thành ngữ trên. Bạn có đồng ý về điều đó không? Câu thành ngữ này áp dụng như thế nào với việc nội trợ trong gia đình?)

Student’s answer (Hc sinh tự trả lời) .

2. Read the text about Lam’s family below and complete the chore chart. (Đọc bài đọc dưới đây về gia đình Lam và hoàn thành biểu đồ công việc gia đình.)

HOUSEHOLD CHORE CHART (BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TRONG GIA ĐÌNH)

Dad: Mending things around the house; cleaning the bathroom

Mum: Cooking and shopping for groceries

Lam: Doing the laundry; taking out the rubbish; cleaning the fridge; taking turn with his sister laying the table for meals; sweeping the house; feeding the cat.

AnHelping mum to prepare meals and washing the dishes; taking turn with her brother laying the table for meals; sweeping the house; feeding the cat.

Bài dịch:

Tôi sống trong một gia đình gồm 4 thành viên: bố mẹ tôi, em gái tôi và tôi. Chúng tôi đều bận rộn. Cả bố mẹ tôi đều đi làm, em gái tôi và tôi hầu hết thời gian đều ở trường, do vy chúng tôi chia sẻ công việc nhà đồng đều.

Bố tôi chịu trách nhiệm sửa đồ trong nhà. Ông ấy cũng chịu trách nhiệm dọn phòng tắm 2 lần 1 tuần. Mẹ tôi làm hầu hết các công việc nấu ăn và mua thực phẩm.

Là con lớn trong gia đình, tôi đảm nhận nhiều công việc nhà. Tôi giặt giũ quần áo, đi đổ rác, dọn dẹp tủ lạnh 1 ln 1 tuần. Em gái tôi là An chịu tch nhiệm giúp đỡ mẹ làm đồ ăn và rửa bát đĩa. Em gái tôi và tôi luân phiên dọn bàn ăn, lau nhà và cho mèo ăn.

Chúng tôi sẵn lòng chia sẻ công việc trong gia đình vì chúng tôi biết rằng nếu mọi người cùng chung sức, gánh nặng sẽ giảm đi và mọi người đều có thời gian để thư giãn.

3. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại bài đọc và trlời các câu hỏi.)

1.There are four people in his family.

2. Because they all go to work and to school.

3. They split the household chores equally.

4. The father is responsible for mending things and cleaning the bathroom. The mother does most of the cooking and grocery shopping. Lam is responsible for doing the laundry, taking out the rubbish and cleaning the fridge. An helps her mum to prepare meals and washing the dishes. Lam and An take turns laying the table for meals, sweeping the house and feeding the cat.

5. Yes, they do.The burden is less and everyone can have more time to relax.

4. Make your family chore chart. Then, using the ideas in the chart, write a paragraphabove how people in your family share housework. You can use the questions in 3 as cues for your writing. (Làm bảng phân công các công vic nhà cho gia đình bạn. Sau đó sử dụng các ý kiến trong bảng, viết một đoạn văn về việc phân công công việc trong gia đình. Bạn có thể sử dụng các câu hỏi trong bài 3 làm gợi ý cho bài viết của mình.) Suggested answer (Câu trả lời gợi ý)

FAMILY CHORE CHART

Name: Mum                Chore list:- shopping for groceries.; – cooking; – doing laundry.                                            

Name: My brother     Chore list:  – Washing up.;– laying the table for meals. ; – feeding the dog.

 Name: Dad                Chore list:   – mending things.; – cleaning the floor.                                                    

Name: Me                   Chore list: – taking out the rubbish.; – cleaning the window. ; – cleaning the fridge.

Student’s writing (Học sinh tự viết bài)

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa