Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Reading (trang 9 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Reading (trang 9 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 1 | Soạn bài Reading (trang 9 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

1. Look at the picture and answer the questions. (Nhìn vào tranh và trả li câu hỏi)

1.They are doing housework. The father is cleaning dining-table. The younger sister is cleaning the floor. The elder sister is cleaning the fridge. And the mother is doing washing up.

2. I think they are happy because they look cheerful. Smiles appear on their face.

2.Read the text below and decide which of the following is the best title for it. (Đọc bài văn dưới đây và chọn tiêu đề đúng nhất cho nó.)

The best title: Sharing housework makes the family happier (Tiêu đề đúng nhất: Chia sẻ việc nhà giúp gia đình hạnh phúc hơn)

Bài dịch Ở nhiều nền văn hóa, làm các công việc nội trợ được xem như là trách nhiệm của phụ nữ. Người mẹ là thường là người chăm sóc gia đình, người thực hiện hầu hết tất cả các công việc nhà, trong khi đó người cha là nời kiếm tiền, người lo tài chính sinh hoạt trong gia đình. Tuy vậy, không tốt một chút nào cho người mẹ nếu tn bộ thành viên trong gia đình không giúp đỡ bà ấy. Khi các thành viên trong gia đình chia sẻ công việc trong nhà, điều này sẽ tốt cho tất cả mọi người cũng như cho từng cá nhân và tốt cho mối quan hệ của họ trong gia đình.

Theo các nhà tâm lí hc, hầu hết mọi người kng nhận ra lợi ích to lớn cho gia đình khi người chồng và con cái cùng chia sẻ công việc nội trợ. Những đứa trẻ chia sẻ công việc trong nhà thường học tốt hơn ở trường, chúng trở nên thân thiện hơn và có quan hệ tốt hơn với các giáo viên và các bạn cùng lớp. Chúng học các kĩ năng tốt, có trách nhiệm và thường có xu hướng trở thành người tốt. Khi người đàn ông chia sẻ công việc trong gia đình, họ thường có mối quan hệ tốt với vợ họ. Những người phụ nữ thường cảm thấy hạnh phúc khi họ thấy chồng họ làm việc nhà bởi điều đó cho thấy rằng rằng, “Anh ấy quan tâm đến tôi và anh ấy không muốn đổ tất cả các công việc nội trợ lên đầu tôi.” Những người phụ nữ có chồng không chia sẻ công việc thường dễ bị ốm và có khuynh hướng nghĩ về việc li dị.

| Khi mọi người làm việc vặt trong nhà cùng nhau, điều này tạo ra một bầu không khí tích cực cho cả gia đình và tạo ra những tấm gương tốt cho con cái. Điều này đặc biệt đúng khi mẹ và cha có thể tìm cách để làm việc tốt cùng nhau và không phê phán nhau

 3. Read the text again. Do you understand the words from the context? Tick the appropriate meaning for each word from the text. (Đọc lại đoạn văn. Bạn có hiểu các từ trong đoạn văn không? Chn nghĩa đúng cho mỗi ttrong đoạn văn.)

1. a

2.b

3.b

4.b

5 . a

4. a. What does “it” in line 11 mean,..? (Từ “it” trong dòng 11 có nghĩa là gì?)

C.The husbands doing housework (Những ông chồng làm việc nhà).

4. b. What does “it” in line 14 mean…? (Từ “it” trong dòng 14 có nghĩa là gì?)

B. everyone working together in the house. (Mọi người trong nhà cùng m việc.)

Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1.They become more sociable, and have better relationships with their teachers and friends.

2. Because women often feel happy when they see their husbands doing housework.

3. They are more vulnerable to illness and tend to think more about divorce.

4. It creates a positive atmosphere for the family and sets a good example for the children,

6. Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn cùng lớp.)

1.Do you have any problems with sharing housework? (Bạn có gặp vấn đề gì trong việc chia sẻ công việc nkhông?)

2. What benefits do you get when sharing housework? (Bạn nhận được lợi ích gì khi chia sẻ công việc nhà?)

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa