Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 1 | Soạn bài Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

1.Do a survey. Find out… (Làm một bài khảo sát. Tìm ra…)

– Bao nhiêu bạn cùng lớp sống trong gia đình thuần túy và bao nhiêu bạn sng trong gia đình nhiều thế hệ,

– Bao nhiêu bạn có cả bố mẹ cùng làm việc;

Bao nhiêu bạn làm việc nhà ít nhất một giờ một ngày;

– Bao nhiêu bạn có cha mẹ giúp làm bài tập về nhà ít nhất một giờ một ngày;

– Bạn của bạn nghĩ một gia đình lí tưởng là như thế nào?

2. Work in groups. Compare your findings and get ready to report to the class. (Làm việc theo nhóm. So sánh các kết quả của bạn và chuẩn bị báo cáo trước lớp.)

Now YOU CAN (BÂY GIỜ BẠN CÓ THỂ)

Sử dụng các từ/ cụm từ nói về công việc nhà

– Sử dụng thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

– Trao đổi ý kiến về các công việc nội trợ

– Viết về các công việc nhà trong gia đình

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa