Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Language (trang 7 – 8 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Language (trang 7 – 8 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 1 | Soạn bài Language (trang 7 – 8 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

1.Match the words and phrases with their meanings below. (Nối các từ và cụm từ với nghĩa bên dưới.)

1. f

2. e

3.a

4.h

5.b

6.g

7. d

8.c

 2. List all the household chores that are mentioned in the conversation. Then add more chores to the list. (Liệt kê các công việc nhà được đề cập đến trong bài hội thoại. Sau đó thêm các việc nhà khác vào danh sách.)

1. prepare dinner                                                                5.do the heavy lifting

2. do the cooking                                                               6.do the laundry

3. shop for groceries                                                         7. do the washing up

4.clean the house                                                              8.take out rubbish

Các công việc khác.

wipe the dish

shop for groceries

pick up the toys

prepare breakfast

answer the phone

prepare lunch

dust the table

mow the lawn

3. Work in pairs, Discuss the questions below. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi.)

1. I usually clean the floor and do the heavy lifting. (Tôi thường lau sàn và làm các công việc mang vác nng.)

2. In my family, all the members in my family share the housework. My mother often shops for groceries and prepares breakfast and dinner. My sister is responsible for doing the laundry and washing up. My father is responsible for cleaning the floor and lifting heavy things. I take care of some little things like cleaning the table after dinner and taking out rubbish. (Trong gia đình tôi, tất cả các thành viên trong gia đình đều chia sẻ việc nhà. Mẹ tôi thường mua sắm đồ tạp hóa và lo bữa sáng và bữa tối, Chị tôi chịu trách nhiệm làm các việc giặt là và rửa bát. Bố tôi chịu trách nhiệm lau sàn và các công việc mang vác nặng. Tôi chịu trách nhiệm làm các việc nhỏ trong nhà như lau dn bàn sau bữa tối và đi đổ rác.)

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa