Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Getting Started (trang 6 – 7 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Getting Started (trang 6 – 7 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 1 | Soạn bài Getting Started (trang 6 – 7 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

 

HOUSEHOLD CHORES (VIỆC VẶT TRONG GIA ĐÌNH)

1. Listen and read. (Nghe và đc.)

Nam: Xin chào?

Ông Long: Chào Nam? Bác Long đây. Bố cháu có ở đấy không? Bác muốn rủ bố cháu đi chơi tennis.

Nam: À, cháu e rằng bố cháu không thể đi lúc này đâu ạ. Bố đang chuẩn bị bữa tối.

Ông Long: Bố cháu sao? Thế mẹ cháu đâu? Mẹ cháu không nấu ăn à?

Nam: Ồ, có bác ạ. Mẹ cháu thường nấu ăn, nhưng mẹ cháu hôm nay làm về muộn.

Ông Long: Thế còn chị gái cháu và cháu? Các cháu có giúp đỡ việc vặt trong nhà không?

Nam: Dạ, chúng cháu có ạ. Trong gia đình cháu, mọi người đều chia sẻ công việc nhà. Hôm nay chị gái cháu không thể giúp đỡ việc nấu ăn được. Chị ấy đang ôn thi.

Ông Long: Bác hiểu rồi. Vậy nhà cháu phân chia công việc trong gia đình như thế nào?

Nam: À, cả cha mẹ cháu đều làm việc, vì vậy gia đình cháu phân chia công việc đều nhau. Mẹ cháu nấu ăn và đi chợ mua đồ. Bố cháu dọn nhà và làm các việc nặng. Chị cháu làm các công việc giặt ủi, còn cháu rửa bát và đổ rác.

Ông Long: Thật sao? Thật là khác gia đình bác. Vợ bác xử lí hầu hết tất cả các công  việc nhà và bác chịu trách nhiệm lo mảng chi phí sinh hoạt. Vợ bác làm nội trợ còn bác là người đi kiếm tiền. Thôi, bác phải đi rồi. Bảo bố cháu là bác  đã gọi nhé. Tạm biệt.

Nam:  Dạ vâng. Cháu sẽ bo ạ. Tạm biệt c Long.

.

2.Work in pairs. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG) and tick the correct box. (Làm việc theo cặp. Quyết định xem câu nào là đúng (T), sai (F) hay không được nói tới (NG) và đánh dấu (v) vào ô đúng.)

1. F

2.NG

3.F

4.T

5.T

6. T

3. Listen and repeat the words or phrases. (Nghe và lặp lại các từ và cụm từ.)

rubbish (rác thải)

laundry (việc giặt quần áo)

household finances (tài chính gia đình)

groceries (thực phẩm và tạp hóa) household chores (việc nhà)

heavy lifting (mang vác vật nặng)

washing up (rửa bát đĩa)

4. Write the verbs or verb phrases that are used with the words or phrases in the conversation. (Viết động từ hay cụm động từ được sử dụng với các từ hoặc cụm ttrong bài hội thoại.)

1.do (household) chores                                                                           5.do heavy lifting

2. take out rubbish                                                                                    6.do washing-up

3. do laundry                                                                                             7.be responsible for household finances

4. shop for groceries

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa