Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Communication and Culture (trang 13 SGK Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Communication and Culture (trang 13 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 1 | Soạn bài Communication and Culture (trang 13 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

COMMUNICATION (GIAO TIẾP)

Discussion (Thảo luận)

WHO DOES WHAT IN YOUR FAMILY? (AI LÀM VIỆC GÌ TRONG GIA ĐÌNH CỦA BẠN?)

1.Look at the pictures. What is the person in each picture doing? Do you think they are happy? Why? Or why not? (Nhìn vào các bức tranh. Mỗi người đang làm việc gì. Bạn có nghĩ họ có hạnh phúc không? Tại sao có và tại sao không?)

1° picture: The first picture: The father is cleaning the floor with vacuum cleanner, cooking and hanging out the washing. I don’t think he is happy because he has too many things to do.

2” picture: The second picture: The mother is cooking, taking care of the baby, doing laundry, sweeping the floor, hanging out clothes and cleaning things. I don’t think she is happy because she has too many things to do..

2. Listen to the TV talk show. Who said what? (Nghe một chương trình tọa đàm trên TV. Ai nói điều ?)

Mr Pham Hoang: e, c.

Mr Nguyen Nam; b, d

Ms Mai Lan: f, a

3. Work in groups. Discuss the questions. Then, report your group’s opinions to the class.

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận các câu hỏi. Sau đó, ng thuật ý kiến của nhóm bạn trước lớp.)

CULTURE (VĂN HÓA)

Read the text about family life in Singapore and in Viet Nam then answer the questions. (Đọc văn bản về cuộc sống gia đình ở Singapore và Việt Nam sau đó trả lời câu hỏi.)

Answers Questions

(h u1b7)

Bài dịch:

Singapore Ngày nay ở Singapore, mọi người có khuynh hướng sống trong các gia đình ht nhân gồm có bố mẹ và con cái. Các gia đình ở Singapore đang ngày càng nhỏ hơn. Nhiều trẻ em thậm chí còn sống trong gia đình đơn thân chỉ có bố hoặc mẹ. hầu hết các gia đình Singapore, cả bố và mẹ đều làm việc. Những trẻ nhỏ đi mẫu giáo hoặc ở nhà với người trông trẻ khi cha mẹ đi làm. Những người già thường sống trong nhà riêng của họ hay nhà dưỡng lão nếu họ không thể tự chăm sóc mình. Các bậc cha mẹ Singapore thường cố gắng dành thời gian rảnh để phối hợp với nhà trường trong việc dạy trẻ thông qua các hoạt động của Hi hỗ trợ của Phụ Huynh hoặc Hội Liên hiệp Giáo vn và Phụ huynh.

Việt Nam Gia đình gồm 3 hoặc 4 thế hệ – Cụ cố, ông bà, bố mẹ và con cái vẫn còn phổ biến ở Việt Nam. Trong hầu hết các gia đình Việt, khi cả cha và mẹ đều đi làm, trẻ nhỏ ở nhà và được trông nom bởi ông bà hay cụ cố. Mặt khác, trách nhiệm của người trẻ là chăm nom người lớn tuổi. Người không chăm nom tốt cho cha mẹ hoặc ông bà bị xem như là vô ơn. Các ô

mẹ Việt thường dành thời gian rảnh để giúp đỡ con cái làm bài tập về nhà hay cho chúng những lời khuyên về cách hành xử.

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa