Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Quan hệ giữa các giá trị cực đại của các đại lượng Dao động

68 người đã xem

Quan hệ giữa các giá trị cực đại của các đại lượng Dao động

Quan hệ giữa các giá trị cực đại của các đại lượng Dao động  thuộc Chương 4 Lí lớp 12 được biên soạn giúp bạn nắm rõ các dạng bài trong chương trình Vật lí lớp 12

Quan hệ giữa các giá trị cực đại của các đại lượng Dao động .Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Vật Lý 12 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 4 này
Quan hệ giữa các giá trị cực đại của các đại lượng Dao động
Quan hệ giữa các giá trị cực đại của các đại lượng Dao động

Trích trong tài liệu :

I/MẠCHDAOĐỘNG CHUYÊNĐỀ1: CẤU TẠOVÀTÍNHCHẤT CỦA MẠCHDAOĐỘNG Câu1: Mạchdaođộnglýtưởng gồm A. một tụđiệnvàmột cuộn cảm thuần. B. một tụđiệnvàmộtđiện trở thuần. C. một cuộn cảm thuầnvàmộtđiện trở thuần. D. một nguồnđiệnvàmột tụđiện. Câu2: Mạchdaođộngđiện từgồm tụđiệnCvàcuộn cảmL,daođộng tựdo với tần sốgóc A. 2 LC. w= p B. C. LC w= . D.
Câu3: MạchdaođộngLCcóđiệntíchtrongmạch biếnthiêntheophươngtrình 4 q 4cos 2 .10 t C = p m . Tần sốdao động của mạchlà A. B. C. D. Câu4: Chu kỳdaođộngđiện từtựdo trong mạchdaođộngLCđượcxácđịnh bởi A. B. C. D. Câu5: MạchdaođộngLClítưởngcóL=1mH.Cườngđộdòngđiện cựcđại trong mạchlà1mA,hiệuđiện thế cựcđại giữa hai bản tụ là10V.Điện dung C của tụcógiátrịlà A. 10 pF. B. m 10 F. C. m 0,1 F. D. 0,1pF. Câu6: Một mạchdaođộngLCcótụđiện vàcuộn cảm .Lúct=0,dòngđiện trong mạchcógiá trịcựcđạivàbằng 20 mA vàđanggiảm.

Biểu thức củađiệntíchtrênbản cực của tụđiệnlà A. . B. . C. . D. . Câu7: Trong mạchdaođộngđiện từLC, nếuđiệntíchcựcđạitrêntụđiệnlàQo vàcườngđộdòngđiện cựcđại trong mạchlàIo thìchukỳdaođộngđiện từtrong mạchlà A. . B. . C. . D. . Câu8: Một mạchdaođộng gồm một cuộn cảmcóđộtựcảmLvàmột tụđiệncóđiện dung C thực hiệndaođộngđiện từ tự dokhôngtắt.Giátrịcựcđại của hiệuđiện thế giữa hai bản tụbằng Uo.Giátrịcựcđại củacườngđộdòngđiện trong mạchlà A. o o I U LC. = B. C. D. Câu9: Một mạchdaođộng gồm một cuộndâycóhệ sốtựcảm 6 L 10 H -= vàmột tụđiệnmàđiệndungthayđổi từ 6,25.10 F – đến 8 10 F – . Lấyπ=3,14.Tần sốnhỏnhất của mạch dao độngnà

 
=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa