Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Quá trình đẳng nhiệt

123 người đã xem

Quá trình đẳng nhiệt

Quá trình đẳng nhiệt đầy đủ chi tiết thuộc Chương 5 Vật lí lớp 10 được biên soạn trong chương trình Vật lý lớp 10

Quá trình đẳng nhiệt đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Lý lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 5 này
 
Quá trình đẳng nhiệt
Quá trình đẳng nhiệt

 

Trích trong tài liệu :

1. Một bình có dung tích 5 lít chứa 0,5 mol khí ở nhiệt độ 0 0C. Tính áp suất trong bình. (2,24 atm)
2. Người ta biến đổi đẳng nhiệt 3 gam khí hidro ở điều kiện chuẩn (po=1 tm và To= 273 K) đến áp
suất 2 atm. Tìm thể tích của lượng khí đó sau khi biến đổi. (16,8 lít)
3. Khi nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 6 lít đến 4 lít, áp suất khí tăng thêm 0,75 at. Áp suất ban đầu
của khí? (1,5 at)
4. Một bình có dung tích 10 lít chứa một lượng khí dưới áp suất 30 atm. Coi nhiệt độ là không đổi
và áp suất khí quyển là 1 atm. Nếu mở nút bình thì thể tích của khí là bao nhiêu? (300 lít)
5. Quả bóng xẹp có dung tích 2 lít. Dùng ống bơm mỗi lần đẩy được 50 cm3

1. Một bình có dung tích 5 lít chứa 0,5 mol khí ở nhiệt độ 0 0C. Tính áp suất trong bình. (2,24 atm)
2. Người ta biến đổi đẳng nhiệt 3 gam khí hidro ở điều kiện chuẩn (po=1 tm và To= 273 K) đến áp
suất 2 atm. Tìm thể tích của lượng khí đó sau khi biến đổi. (16,8 lít)
3. Khi nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 6 lít đến 4 lít, áp suất khí tăng thêm 0,75 at. Áp suất ban đầu
của khí? (1,5 at)
4. Một bình có dung tích 10 lít chứa một lượng khí dưới áp suất 30 atm. Coi nhiệt độ là không đổi
và áp suất khí quyển là 1 atm. Nếu mở nút bình thì thể tích của khí là bao nhiêu? (300 lít)
5. Quả bóng xẹp có dung tích 2 lít. Dùng ống bơm mỗi lần đẩy được 50 cm3

không khí ở áp suất 1
at vào bóng. Sau 60 lần

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Quá trình đẳng nhiệt về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa