Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Phương pháp giải nhanh bài tập Oxi-Lưu huỳnh

124 người đã xem

Phương pháp giải nhanh bài tập Oxi-Lưu huỳnh

Phương pháp giải nhanh bài tập Oxi-Lưu huỳnh đầy đủ chi tiết thuộc Chương 6 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Phương pháp giải nhanh bài tập Oxi-Lưu huỳnh đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 6 này
 
Phương pháp giải nhanh bài tập Oxi-Lưu huỳnh
Phương pháp giải nhanh bài tập Oxi-Lưu huỳnh

 

Trích trong tài liệu :

  • Nhận biết ion So? nhờ ion Bao(thuốc thử thường dùng là dung dịch BaCl2,

Ba(OH)2, Ba(NO3)2, ...)

Ba2+ + SO BaSO4+

(trắng không tan trong axit hoặc kiềm) B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CÁC DẠNG BÀI TẬP DẠNG 1: HOÀN THÀNH CÁC PHẢN ỨNG HÓA HỌC THEO SƠ ĐỒ | CHUYỂN HÓA Phương pháp: Nắm vững tính chất hoá học và phương pháp điều chế oxi, lưu huỳnh và các hợp chất của chúng. dụ 1. Hoàn thành các sơ đồ chuyển hóa sau: a) Fes (1) S02 H2SO4

(11) A (6) (2) (7)||(8) (9)/

Hys=03)

7 (10)

(4) b) FeS2 +04 → X, _ + NaOH → X2 _ +NaOH → X; _ +11,50, → X4 _ + Bacily Xs

Giải a) (1) 4FeS + 702_”2Fe2O3 + 4802

(2) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2ST (3) 2H2S + O2 (thiếu) + 2S + 2H2O (4) S + H2 + H2S (5) SO2 + Br2 + 2H2O + H2SO4 + 2HBr (6) Cu + 2H2SO4 đặc + CuSO4 + SO2 + 2H2O (7) SO2 + 2Mg + 2MgO + S (8) S + 02 SO2 (9) S + 6HNO, đặc HSO4 + 6NO + 2H2O (10) 3Mg + 4H2SO4 đặc → 3MgSO4 + S + 4H2O 4FeS2 + 1102 “+ 2Fe2O3 + 8SO2

(X1) SO2 + NaOH → NaHSO3

(X2) NaHSO3 + NaOH → Na2SO3 + H2O

(X3) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2T + H2O

(X4)

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Phương pháp giải nhanh bài tập Oxi-Lưu huỳnh về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa