Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Phương pháp giải bất phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ

274 người đã xem

Phương pháp giải bất phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Phương pháp giải bất phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ  thuộc Chương 2 Toán  lớp 12 được biên soạn giúp bạn nắm rõ các dạng bài trong chương trình Toán học lớp 12

Phương pháp giải bất phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ .Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Toán lớp 12 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 2 này
 
Phương pháp giải bất phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Phương pháp giải bất phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Trích trong tài liệu :

Câu 1 u > 5 5 à < 5 lo lo 5 thì < < > < < < < C > > > < < H
u > 5 5 à < 5 lo lo 5 thì < < >

Câu h hàm số log . Tn các mnh đề sau mnh đề nà àm số c tập xác định D = ￿ àm số đn in tn ¥ hi a C hàm số c đ hàm l Đ thị hàm số lun nhận tc tun làm tim cận đn H sai ì hàm số c tập xác định D ¥

Câu hn hn định tn các hn định sau: l > Û > 2log < Û < < C 3 3 log log > Û > > 2 2 log log = Û = > H
3 3 3 log 3 log log log= = = +3 3
2
3 3 log log log log 2 2log 2 + = = = Câu Tn các hn định sau hn định là 3 log 5 0 > 3 4 1 log 4 log 3 > C 2 2 3 3 log 200 log 200 x x + + 03log 0 0 HCâu h a là các số thc n a à a.. hn định sai là 1 log ( ) 1 log =- + 1log ( ) 1 log =- – C 1 log 1 log = + 2 1 log 2log = H
1 log ( ) (1 log ) =- + .

Câu h > à ¹ . hn định nà sau đ là hn định sai = 2lo lo = + lo lo lo 2 C = lo lo = lo lo lo H ì = + lo lo lo

Câu h các số thc n a i ¹ . hn định nà sau đ là hn định đn 2 3 log 2 log log = + 2 3 log 2 3log = + C 2 3 log 2log 3log = + 2 3 log log = + H 2 3 log 2 3log = +

Câu h các số thc n i ¹ . hn định nà sau đ là hn định 

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI]  Phương pháp giải bất phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa