Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Phương pháp bảo toàn điện tích

85 người đã xem

Phương pháp bảo toàn điện tích

Phương pháp bảo toàn điện tích  thuộc Chương 1 Hóa  lớp 11 được biên soạn giúp bạn nắm rõ các dạng bài trong chương trình Hóa học lớp 11

Phương pháp bảo toàn điện tích  Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 11 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương  1 này
 
Phương pháp bảo toàn điện tích
Phương pháp bảo toàn điện tích

Trích trong tài liệu :

Ví dụ minh họa Ví dụ 1: Nồng độ mol của anion trong dung dịch Ba(NO3)2 0,10M là

  1. 0,10M. B. 0,20M. C. 0,30M. D. 0,40M. Ví dụ 2: Cho 200 ml dung dịch X chứa axit HCl 1M và NaCl 1M. Số mol của các ion Na+, Cl, H+ trong dung dịch X lần lượt là
  2. 0,2; 0,2; 0,2. B. 0,1; 0,2; 0,1. C. 0,2; 0,4; 0,2. D. 0,1; 0,4; 0,1.

Bài tập vận dụng Câu 1: Nồng độ mol của anion trong dung dịch Ba(NO3)2 0,10M là

  1. 0,10M. B. 0,20M. C. 0,30M. D. 0,40M. Câu 2: Nồng độ mol của cation trong dung dịch Ba(NO3)2 0,45M là
  2. 0,45M. B. 0,90M. C. 1,35M. D. 1,00M. Câu 0,2M 3: Dung nồng dịch độ cation thu được Na+ khi là bao trộn nhiêu?

lẫn 200 ml dung dịch NaCl 0,2M và 300 ml dung dịch Na2SO4 A. 0,23M. B. 1M. C. 0,32M. D. 0,1M. Câu 4: Trộn 100 ml dung X. Nồng độ mol/l của ion OHdịch trong Ba(OH)dung 2 0,5M dịch với X 100 ml dung dịch KOH 0,5M, thu được dung dịch A. 0,65M. B. 0,55M. C. 0,75M. D. 1,5M. Câu 5: Trộn 150 ml dung dịch MgCl2 0,5M với 50

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI]  Phương pháp bảo toàn điện tích  về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa