Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Phản ứng của Amin với HNO2

362 người đã xem

Phản ứng của Amin với HNO2

Phản ứng của Amin với HNO2  thuộc Chương 3 Hóa lớp 12 được biên soạn giúp bạn nắm rõ các dạng bài trong chương trình Hóa học lớp 12

Phản ứng của Amin với HNO2  .Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 12 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 3 này
 
Phản ứng của Amin với HNO2Phản ứng của Amin với HNO2
Phản ứng của Amin với HNO2

Trích trong tài liệu :

– Trong đó: H2NCH(R)COOH là amin axit no, phân tử của 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2; n là số gốc amino axit trong phân tử peptit. – Nếu peptit được tạo bởi các amino axit khác nhau ta suy ra:   22 CH CONH CH aa goácCH(R) CONH CONH n n n C ; C nn
II. Phân dạng bài tập và ví dụ minh họa 1. Tính lượng chất trong phản ứng a. Mức độ vận dụng Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn x mol một peptit X mạch hở được tạo thành từ amino axit no Y chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH thì thu được b mol CO2 và c mol nước. Biết b – c = 3,5x. Số liên kết peptit trong X là A. 9. B. 8. C. 10. D. 6. Hướng dẫn giải

                                     o 2 2 2 n O , tquy ñoåi 2 2 2 2 (0,5nx x y) mol(nx y) mol 2 CO HO Coâng thöùc cuûa X laø H (HNCH(R)CO ) OH:x mol CONH:nx mol X CH :y mol CO H O N H O:x mol n nx y b n 0,5nx x y c 

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI]  Phản ứng của Amin với HNO2 về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa