Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Ôn tập chương 1 mệnh đề

98 người đã xem

Ôn tập chương 1 mệnh đề

Ôn tập chương 1 mệnh đề đầy đủ chi tiết thuộc Chương 1 Toán lớp 10 được biên soạn trong chương trình Toán lớp 10

Ôn tập chương 1 mệnh đề đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Toán lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 1 này
 
Ôn tập chương 1 mệnh đề
Ôn tập chương 1 mệnh đề

 

Trích trong tài liệu :

Bài 1.64: Cho
Oxy
, lập mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương của hai mệnh đề sau đây và cho biết

tính đúng, sai của chúng:
P : “Điểm M nằm trên phân giác của góc
Oxy ”.
Q : “Điểm M cách đều hai cạnh Ox, Oy”.
Bài 1.65: Cho định lí : “Cho số tự nhiên n. Nếu n5

chia hết cho 5 thì n chia hết cho 5″. Định lí này được viết

dưới dạng P Q.
a) Hãy xác định các mệnh đề P và Q.
b) Phát biểu định lí trên bằng cách dùng thuật ngữ “điều kiện cần”.
c) Phát biểu định lí trên bằng cách dùng thuật ngữ “điều kiện đủ”.
d) Hãy phát biểu định lí đảo (nếu có) của định lí trên rồi dùng các thuật ngữ “điều kiện cần và đủ” phát biểu
gộp cả hai định lí thuận và đảo.

Bài 1.64: Cho
Oxy
, lập mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương của hai mệnh đề sau đây và cho biết

tính đúng, sai của chúng:
P : “Điểm M nằm trên phân giác của góc
Oxy ”.
Q : “Điểm M cách đều hai cạnh Ox, Oy”.
Bài 1.65: Cho định lí : “Cho số tự nhiên n. Nếu n5

chia hết cho 5 thì n chia hết cho 5″. Định lí này được viết

dưới dạng P Q.

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Ôn tập chương 1 mệnh đề về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa