Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Một số dạng bài tập quy tắc đếm lớp 11 điển hình

159 người đã xem

Một số dạng bài tập quy tắc đếm lớp 11 điển hình

Một số dạng bài tập quy tắc đếm lớp 11 điển hình thuộc Chương 2 Toán  lớp 11 được biên soạn giúp bạn nắm rõ các dạng bài trong chương trình Toán học lớp 11

Một số dạng bài tập quy tắc đếm lớp 11 điển hình Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Toán lớp 11 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 2 này
 
Một số dạng bài tập quy tắc đếm lớp 11 điển hình
Một số dạng bài tập quy tắc đếm lớp 11 điển hình

Trích trong tài liệu :

Bài 5: Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số khác mhau và lớn hơn 685000 lập từ { } 0, 1, , 9 . A = …

Giải: Gọi số cần tìm là:

1 2 7 n aa a = , 1 685000, , 0, 1,7 i n a A a i > ∈ ≠ = .

Trường hợp 1: Số có dạng 3 4 7 68 … a a a ( 3 3 5, 6,8 a a ≥ ≠ ).

3a có thể nhận 3 giá trị 5, 7, 9 nên có 3 cách chọn.

4 5 6 7 , , , a a a a là một bộ 4 số có thứ tự lập từ 3 \{6,8,a } A .

47A cách chọn bộ 4 số có kể thứ tự.

Vậy có 3. 47A số thỏa mãn bài toán.

Trường hợp 2: Số có dạng 3 4 7 69 … a a a .

3 4 5 6 7 , , , , a a a a a là một bộ 5 phần tử từ \{6,9} A và có kể thứ tự các

phần tử. 58A số.

Trường hợp 3: số có dạng 1 2 7 a a a với 1 6 a > .

1a có 3 cách chọn là 7, 8, 9.

12

2, 3 4 5 6 7 , , , , a a a a a a là một bộ 6 phần tử từ 1 \{a } A và có kể thứ tự các

phần tử.

69A số.

Vậy có 4 5 7 8 3.A A + 4 5 6 7 8 9 3. 69720 A A A + + = số thỏa mãn bài toán.

Bài 6: Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau trong đó mỗi số

có tổng của ba chữ số đầu nhỏ hơn tổng của ba chữ số cuối một đơn vị.

Giải:

 

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI]  Một số dạng bài tập quy tắc đếm lớp 11 điển hình về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa