Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Mệnh đề và mệnh đề chứa biến

88 người đã xem

Mệnh đề và mệnh đề chứa biến

Mệnh đề và mệnh đề chứa biến đầy đủ chi tiết thuộc Chương 1 Toán lớp 10 được biên soạn trong chương trình Toán lớp 10

Mệnh đề và mệnh đề chứa biến đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Toán lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 1 này
 
Mệnh đề và mệnh đề chứa biến
Mệnh đề và mệnh đề chứa biến

 

Trích trong tài liệu :

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1.Định nghĩa:
Mệnh đề là một câu khẳng định Đúng hoặc Sai .
Một mệnh đề không thể vừa đúng hoặc vừa sai
2.Mệnh đề phủ định:
Cho mệnh đề P . Mệnh đề “Không phải P ” gọi là mệnh đề phủ định của P .
Ký hiệu là P . Nếu P đúng thì P sai, nếu P sai thì P đúng
3. Mệnh đề kéo theo và mệnh đề đảo
Cho hai mệnh đề P và Q . Mệnh đề “nếu P thì Q ” gọi là mệnh đề kéo theo
Ký hiệu là P Q  . Mệnh đề P Q  chỉ sai khi P đúng Q sai
Cho mệnh đề P Q  . Khi đó mệnhA. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1.Định nghĩa:
Mệnh đề là một câu khẳng định Đúng hoặc Sai .
Một mệnh đề không thể vừa đúng hoặc vừa sai
2.Mệnh đề phủ định:
Cho mệnh đề P . Mệnh đề “Không phải P ” gọi là mệnh đề phủ định của P .
Ký hiệu là P . Nếu P đúng thì P sai, nếu P sai thì P đúng
3. Mệnh đề kéo theo và mệnh đề đảo
Cho hai mệnh đề P và Q . Mệnh đề “nếu P thì Q ” gọi là mệnh đề kéo theo
Ký hiệu là P Q  . Mệnh đề P Q  chỉ sai khi P đúng Q sai
Cho mệnh đề P Q  . Khi đó mệnh

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Mệnh đề và mệnh đề chứa biến về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa