Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Lý thuyết và bài tập chuyên đề động lượng

100 người đã xem

Lý thuyết và bài tập chuyên đề động lượng

Lý thuyết và bài tập chuyên đề động lượng đầy đủ chi tiết thuộc Chương 4 Vật lí lớp 10 được biên soạn trong chương trình Vật lý lớp 10

Lý thuyết và bài tập chuyên đề động lượng đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Lý lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 4 này
 
Lý thuyết và bài tập chuyên đề động lượng
Lý thuyết và bài tập chuyên đề động lượng

 

Trích trong tài liệu :

 

1. Động lượng. Xung lượng của lực.
Xét tình huống: Xe A đang chuyển động đến va chạm vào xe B đang đứng yên,
sau va chạm cả hai xe sẽ chuyển động. Như vậy ta nói xe A đã truyền chuyển
động cho xe B. Như vậy mỗi vật có khối lượng m khi chuyển động với vận tốc
vthì vật đó đã mang một lượng chuyển động. Lượng chuyển động được gọi là
động lượng của vật và được kí hiệu làp
(Động lượng là đại lượng vec tơ). Động lượng là đại lượng vật lý đặc trưng cho
sự truyền chuyển động giữa các vật thông qua
lực tương tác.( ) ( )
Cïng ph­¬ng,chiÒu víi §Æc ®iÓm ®éng l­îng
§¬n vÞ lμ /s hay
vp mvkg.m N.s
= *Từ định luật 2 Niu–tơn2 12 1v v F ma m mv mv F tt−= =  − = (1).Đại lượng
F t 
được gọi là xung lượng của lực ad ac dmv đạ lượng 

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bài tập chuyên đề động lượng về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa