Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Lí thuyết cơ bản và nâng cao chương Nguyên tử chi tiết

169 người đã xem

Lí thuyết cơ bản và nâng cao chương Nguyên tử chi tiết

Lí thuyết cơ bản và nâng cao chương Nguyên tử chi tiết chi tiết đầy đủ chi tiết  thuộc Chương 1 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Lí thuyết cơ bản và nâng cao chương Nguyên tử chi tiết đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 1 này
 
Lí thuyết cơ bản và nâng cao chương Nguyên tử chi tiết
Lí thuyết cơ bản và nâng cao chương Nguyên tử chi tiết

 

Trích trong tài liệu :

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

 

LÍ THUYẾT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

I. Thành phần cấu tạo của nguyên tử

Vỏ nguyên tử

| Ht nhân Đặc tính hạt

electron (e)

proton (p)

nơtron (n) Điện tích (q) | q = – 1,602. 10’°C | q = 1,602. 10’°C | q = 0

hay qe = 1 –

hay qp = 1 + Khối lượng (m), m= 9,1094. 10°kg | mp= 1,6726. 10^^kg | m= 1,6748. 102’kg

II. Kích thước, khối lượng nguyên tử

ch thước

Nguyên tử được xem như một khối cầu, đường kính độ

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

 

LÍ THUYẾT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

I. Thành phần cấu tạo của nguyên tử

Vỏ nguyên tử

| Ht nhân Đặc tính hạt

electron (e)

proton (p)

nơtron (n) Điện tích (q) | q = – 1,602. 10’°C | q = 1,602. 10’°C | q = 0

hay qe = 1 –

hay qp = 1 + Khối lượng (m), m= 9,1094. 10°kg | mp= 1,6726. 10^^kg | m= 1,6748. 102’kg

II. Kích thước, khối lượng nguyên tử

ch thước

Nguyên tử được xem như một khối cầu, đường kính độ

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Lí thuyết cơ bản và nâng cao chương Nguyên tử chi tiết về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa