Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Lí thuyết chung và bài tập cơ bản về Đạo hàm

95 người đã xem

Lí thuyết chung và bài tập cơ bản về Đạo hàm

Lí thuyết chung và bài tập cơ bản về Đạo hàm thuộc Chương 5 Toán  lớp 11 được biên soạn giúp bạn nắm rõ các dạng bài trong chương trình Toán học lớp 11

Lí thuyết chung và bài tập cơ bản về Đạo hàm Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Toán lớp 11 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 5 này
 
Lí thuyết chung và bài tập cơ bản về Đạo hàm
Lí thuyết chung và bài tập cơ bản về Đạo hàm

Trích trong tài liệu :

  1. HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 20. Đáp án C.

y = f ( x 0 + ∆ x ) f ( x 0 ) = ( x 0 + ∆ x )3

x 0 3 Với x 0 = 2, ∆ x = 1 ⇒ ∆ y = 19 Câu 21. Đáp án C.

y x = f ( x ) f ( x 0 ) x x 0 = 2 ( x x 0 )( x + x 0 ) – 2 ( x x 0 ) x

x = 2 x + 2 x 0 – 2 (Với x 0= x -∆ x ) Câu 22. Đáp án A.

y = f ( x + x ) f ( x ) = ( x + x ) 2 – 4 ( x + x ) + 1 – ( x 2 – 4 x + 1 ) = ∆ x ( x + 2 x – 4 ) Câu 23. Đáp án A.

Xét lim f ( ) ( 0 ) x 0 x f x = lim x 0 x

x + 2 1 – 1 = lim x x 2 1 + 1 + 1 = 1 2 Vậy f ( 0 ) = 1 2 Câu 24. Đáp án D.

Xét lim x 1 f ( x ) f x – 1 ( 1 ) = lim x 1 ( x x 1 3 )( – 4 x 2 x 2 + 3 x 3 x +

2 ) = lim x 1

( ( x x – 1 x )( x 3 )

2 ) = ∞ Câu 25. Đáp án A.

(II) Sai : ví dụ: f ( x ) = x thì f ( )x liên tục tại x = 0 nhưng f ( )x không có đạo hàm tại x = 0 (I) Đúng theo đáp án đã trình bày

y = f ( x 0 + ∆ x ) f ( x 0 ) = ( x 0 + ∆ x )3

x 0 3 Với x 0 = 2, ∆ x = 1 ⇒ ∆ y = 19 Câu 21. Đáp án C.

y x = f ( x ) f ( x 0 ) x x 0 = 2 ( x x 0 )( x + x 0 ) – 2 ( x x 0 ) x

x = 2 x + 2 x 0 – 2 (Với x 0= x -∆ x ) Câu 22. Đáp án A.

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Lí thuyết chung và bài tập cơ bản về Đạo hàm  về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa