Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Hiệu suất phản ứng

93 người đã xem

Hiệu suất phản ứng

Hiệu suất phản ứng đầy đủ chi tiết thuộc Chương 7 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Hiệu suất phản ứng đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 7 này
 
Hiệu suất phản ứng
Hiệu suất phản ứng

 

Trích trong tài liệu :

Chuyên đề 2. Nito-photpho

Chủ đề 1. BÀI TOÁN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG-1 Baøi 1: Töø 40 taán quaëng pirit (FeS2) chöùa 40% löu huyønh saûn xuaát ñöôïc 46 taán axit sunfuric. Haõy tính hieäu suaát quaù trình saûn xuaát axit sunfuric. Phöông trình cuûa quaù trình saûn xuaát axit sunfuric:

4FeS2 + 11O2 -→-t o2Fe2O3 + 8SO2 2SO2 + O2 OV 52 400, 0 C 2SO3 SO3 + H2O -→- H2SO4 Sô ñoà ñieàu cheá: S -→- SO2 -→- SO2 -→- H2SO4 Baøi 2:Ngöôøi ta cho hôi nöôùc dö ñi qua 12,5 (g) than noùng ñoû chöùa 96% Cacbon thu ñöôïc 35,84 (l) hoãn hôïp khí CO vaø H2 (ñktc). Tính hieäu suaát cuûa phaûn öùng treân.

Phöông trình: 2C + H2O -→-

t oCO + H2 Bài 3: Trộn 10,8 g bột nhôm với bột lưu huỳnh dư. Cho hỗn hợp vào ống nghiệm và đun nóng đễ phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 25,5 g Al2S3. Tính hiệu suất phản ứng trên. Bài 4: Một cơ sở sản xuất vôi đã tiến hành nung hoàn toàn 4 tấn đá vôi (CaCO3) thì thu được 1,68 tấn vôi sống(CaO). Tính hiệu suất của quá trình nung vôi trên. Phương trình phản ứng: CaCO3 -→- Cto CaO + CO2 Bài 5: Trong một bình kín chứa SO2 vàO2 theo tỷ lệ số mol 1:1 và một ít bột xúc tác V2O5. Nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí, trong đó khí sản phẩm chiếm 35,5% thể tích.Tính hiệu suất của phản ứng tạo thành SO3

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Hiệu suất phản ứng về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa