Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Hidro clorua, Axit clohidric

75 người đã xem

Hidro clorua, Axit clohidric

Hidro clorua, Axit clohidric đầy đủ chi tiết thuộc Chương 5 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Hidro clorua, Axit clohidric đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 5 này
 
Hidro clorua, Axit clohidric
Hidro clorua, Axit clohidric

 

Trích trong tài liệu :

HIĐRO CLORUA, AXIT CLOHIĐRIC

Tính chất vật lí

– Hiđro clorua là chất khí, không màu, mùi xốc tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch

axit mạnh HCl; Nặng hơn không khí.

– Axit HCl là chất lỏng không màu, dễ bay hơi. Dung dịch axit HCl không màu, HCl đặc

bốc khói trong không khí ẩm.

Tính chất hóa học

Tính axit mạnh

– Làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

– Tác dụng với kim loại đứng trước H → muối trong đó kim loại có hóa trị thấp + H2.

Chú ý: Pb đứng trước Hidro nhưng không tan trong dung dịch HCl do PbCl2 không tan.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

– Tác dụng với oxit kim loại → muối (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2O.

Fe3O4 + 8HCl → 4H2O + FeCl2 + 2FeCl3

– Tác dụng với bazơ → muối (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2O.

Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

– Tác dụng với muối → muối mới + axit mới

Na2CO3 + 2HCl → 2NaBr + H2O + CO2

Tính oxi hóa – khử

– HCl thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các kim loại đứng trước H2 (xem phần tính

axit).

– HCl đóng vai trò chất khử khi tác dụng với chất có tính oxi hóa mạnh như KMnO4,

K2Cr2O7, MnO2, KClO3, … (xem phản ứng điều chế clo trong phòng thí nghiệm).

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Hidro clorua, Axit clohidric về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa