Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Hệ thống bài tập trắc nghiệm bất phương trình – hệ bất phương trình chứa tham số

79 người đã xem

Hệ thống bài tập trắc nghiệm bất phương trình – hệ bất phương trình chứa tham số

Hệ thống bài tập trắc nghiệm bất phương trình – hệ bất phương trình chứa tham số đầy đủ chi tiết thuộc Chương 4 Toán lớp 10 được biên soạn trong chương trình Toán lớp 10

Hệ thống bài tập trắc nghiệm bất phương trình – hệ bất phương trình chứa tham số đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Toán lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 4 này
 
Hệ thống bài tập trắc nghiệm bất phương trình – hệ bất phương trình chứa tham số
Hệ thống bài tập trắc nghiệm bất phương trình – hệ bất phương trình chứa tham số

Trích trong tài liệu :

Câu 1. Tìm điều kiện tham số m để bất phương trình 2 3 4 3 x m mx m     nghiệm đúng với mọi số thực x.
A. m = 4 B. m = 3 C. m = 2 D. m = 1
Câu 2. Tìm điều kiện tham số m để hệ bất phương tA. m > – 11 B. m < 11 C. m < – 11 D. m  11
Câu 3. Tìm giá trị tham số m để    2 2 2 5 6 2 3 m m x m m x m       với mọi giá trị x.
A. m = 4 B. m = 3 C. m = 2 D. m = 1
Câu 4. Tìm điều kiện tham số m để hệ bất phương trìnhA. Mọi giá trị m B. Không tồn tại C. m  0 D. m < 1
Câu 5. Tìm điều kiện tham số m để bất phương trình  2 2 x m m m       1 5 1 0 có tập nghiệm S = R.
A. m < 2 B. m = – 4 C. m > 1 D. m > 1,5
Câu 6. Tìm điều kiện tham số m để hệ bất phương trình  3 2 0, có nghiệm.
A. Mọi giá trị m B. Không tồn tại C. m > – 3 D. m  – 3
Câu 7. Tìm điều kiện tham số m để bất phương trình 

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Hệ thống bài tập trắc nghiệm bất phương trình – hệ bất phương trình chứa tham số về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa