Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Giao thoa 3 ánh sáng đơn sắc full bài tập và đáp án chi tiết

251 người đã xem

Giao thoa 3 ánh sáng đơn sắc full bài tập và đáp án chi tiết

Giao thoa 3 ánh sáng đơn sắc full bài tập và đáp án chi tiết  thuộc Chương 5 Lí lớp 12 được biên soạn giúp bạn nắm rõ các dạng bài trong chương trình Vật lí lớp 12

Giao thoa 3 ánh sáng đơn sắc full bài tập và đáp án chi tiết .Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Vật Lý 12 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 5 này
Giao thoa 3 ánh sáng đơn sắc full bài tập và đáp án chi tiết
Giao thoa 3 ánh sáng đơn sắc full bài tập và đáp án chi tiết

Trích trong tài liệu :

Bài 11:.LăngkínhcótiếtdiệnlàtamgiáccânABC,gócchiếtquang A = 1200, chiếtsuấtcủalăngkínhđốivớimọiloạiánhsángđềulớnhơn 2. ChiếutiasángtrắngtớimặtbênABcủalăngkínhtheophươngsongsongvớiBC saochotoànbộchùmkhúcxạởmặtABtruyềnxuốngBC.TạiBCchùmsángsẽ: A.Mộtphầnphầnchùmsángphảnxạvàmộtphầnkhúcxạ. B.PhảnxạtoànphầnlênACrồilórangoàitheophươngsongsongBC C.LórangoàitheophươngsongsongAB D.LórangoàitheophươngsongsongAC Giải:sinigh = n 1 < 2 1 ;igh < 450 Xetmộttiasángbấtkì,TạimặtbênAgóctớii=600 sinr = n isin = n2 3 < 22 3 => r < 37,760rmax = 37,760 =>góctớitạimặtBCi‟>igh => tiasángphảnxạtoànphầnởmặtBCtớigặpACvàlórakhỏiACtheophương song songvớiBC.ChọnB Bài 12:Chiếumộtchùmtiasángtrắngsongsongcóbềrộng5cmtừkhôngkhíđénmặtkhốithủytinhnằmngangdưới góctới600.Chochiếtsuấtcủathủytinhđốivớitiatímvàtia đỏầnlượtlà 3và 2 thìtỉsốgiữabềrộngchùmkhúc xạtímvàđỏtrongthủytinhlà: A. 1,58. B. 0,91 C. 1,73. D. 1,10 Giải:TheoĐLkhúcxạtacósinr = sini/n sinrt = 2 1 3 60sin60sin 0 0 == tn ;rt = 300 sinrđ = 61 ,0 4 6 2 60sin60sin 0 0 === đn rđ 380 Gọiht và hđ làbềrộngcủachùmtiakhúcxạtímvàđỏtrongthủytinh.
H
Đ T
d
A
Dt

i r i‟ a C
B
A
i

H i I2
I1
d = 2m
O Đ
T
Xét các tam giác vuông I1I2T và I1I2Đ; Góc I1I2Tbằngrt; Góc I1I2Đbằngrđ ht = I1I2 cosrt. hđ = I1I2 cosrđ. => 10 ,1099,1 38cos 30cos cos cos 0 0 === đ t đ t r r h h . ChọnD Bài 13.Chiếumộttiasángđơnsắc,nằmtrongtiếtdiệnthẳng,tớimặtbêncủamộtlăngkínhcó gócchiếtquangA(nhưhìnhvẽ).TialórakhỏimặtbênvớigóclệchDsovớitiatới. Trong điềukiệnnàogóclệchDđạtgiátrịcựctiểu min D ? Dùnggiáckế(máyđogóc)xácđịnhđược o A 60 = và o min D 30 = . Tínhchiếtsuấtncủalăngkính? Giải: Ta có min D D = khigóctới bằnggócló 2 i .
Khiđó
Cách 2: r1 +r2 =A mà r1+r2 = 600 r1 = 300 .MặtkhácDmin= i1 + i2 –A =2i1 –A i1 = min 2 D A + = 450.Biếti1 =450 và r1 = 300 ta có sini1 = n.sinr1 n =
Bài 14:Mộtlăngkínhcótiếtdiệnthẳnglàmộttamgiácđều,chiếtsuấtn 2 = ,đặttrongkhôngkhí(chiếtsuấtn0 = 1).Chiếumộttiasángđơnsắcnằmtrongmộttiếtdiệnthẳngđếnmộtmặtbêncủalăngkínhvàhướngtừphíađáylên vớigóctớii. 1. GóctớiibằngbaonhiêuthìgóclệchcủatiasángđiqualăngkínhcógiátrịcựctiểuDmin? tính Dmin. 2. Giữnguyênvịtrítiasángtới.Đểtiasángkhônglórađượcởmặtbênthứhaithìphảiquaylăngkínhquanh cạnhlăngkínhtheochiềunàovớigócnhỏnhấtbằngbaonhiêu?Chosin21,470 = 0,366. Giải: 1. Góclệchđạtcựctiểukhigóctớibằnggócló: 1 2 1 2 i i r r = =
Vậy 1 2 Ar r 2 = = . Và 0 1 1 A 2 Sini nsinr nsin 2sin30 . 2 2 = = = = 0 1 2 i arcsin 45 2 = = 0 0 0 min D 2i A 90 60 30 . = – = – = 2. Ta có 0 gh gh 1 1 sini i 45 n 2 = = = . Đểtiasángkhôngcórasaulăngkínhthìítnhấtlàr2min = igh = 450 0 1max 2 r A r 60 45 15 = – = – = Vậy 0 1max 1max sini nsinr 2sin15 0,366 = = = 0

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Giao thoa 3 ánh sáng đơn sắc full bài tập và đáp án chi tiết về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa